Skip to main content

Peruskoulun biologian, maantiedon ja tt lehtori

Kuvaus tehtävästä: biologian, maantiedon ja terveystiedon opettajan vuorotteluvapaansijaisuus luokilla 7-9

Koulun nimi ja osoite: Vanttilan koulu, Nissintie 2, 02780 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun maantiedon, biologian ja terveystiedon lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Yhden päivän työttömyys riittää, jos kyseessä on alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi tai, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoonsa.

Tehtävässä edellytetään kykyä toimia yhtenäisen peruskoulun monimuotoisessa työympäristössä ammatillisesti ja hyvää työilmapiiriä vaalien yhdessä koko työyhteisön kanssa. Lisäksi toivomme hyviä ryhmänohjaustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
Valittavalta odotamme halua ja kykyä oman työn ja kouluyhteisön kehittämiseen, tiimityöskentelyyn ja koulun oppilaita osallistavaan toimintaan. Toivomme myös innostunutta suhtautumista ainepedagogiikan kehittämiseen yhdessä oman aineryhmän kanssa ja myönteistä asennetta yläkoulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Vanttilan koulu on vuonna 2009 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu Espoon Vanttilassa. Koulussa opiskelee lukuvuonna 2021 - 2022 noin 700 (peruskoulu + esikoulu) lasta ja nuorta. Koulua pyritään kehittämään vastaamaan ajan haasteita. Tavoitteenamme on rakentaa ja kehittää Vanttilan koulua yhteisöllisesti toimivaksi ja oppilaita osallistavaksi yhtenäiseksi peruskouluksi. Yhteistyö on tapamme tehdä työtämme ja tiimityöskentely on keskeinen osa toimintakulttuuriamme.

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Olli Poutiainen, puh. 046-877 3429
Työpaikan osoite: Nissintie 2, 02780 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 10.1.2022 - 1.4.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 1 - 3 kk
Haku päättyy: 15.12.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2654-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 25.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11079369

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä