Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Peruskoulun musiikin sivutoiminen tuntiopettaja

Oletko etsimämme musiikin opettaja?

Nyt on haussa sivutoimisen musiikin tuntiopettajan tehtävät Koulumäen erityiskoulussa. Opetettavat luokka-asteet ovat 5.lk 6.lk ja 7.lk. Oppilailla on laaja-alaiset oppimisvaikeudet, opetus on yksilöllistettyä opetusta. Tavoitteet asetetaan oppilasryhmän taitojen mukaan. Opetuksessa pyritään toiminnallisuuteen ja selkokielisyyteen. Opetettavia tunteja on 4t maanantaisin klo 8-13, välissä yksi hyppytunti.

Jos kelpoista hakijaa ei löydy, otamme huomioon myös musiikkin opintoja suorittaneen hakijan, jolla on työkokemusta toiminnallisen musiikin opettamisesta rymälle.

Koulumäen koulu on 61 oppilaan erityiskoulu, koulussamme on autisminkirjon 1.lk ja 3.lk sekä yksilöllistetyn opetuksen luokat 5-9. Opettajalla on käytössään musiikkiluokka.

Koulun nimi ja osoite: Koulumäen koulu, Opettajantie 1, 02360 Espoo.
Työaika: OVTES:in mukainen
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun musiikin lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme ryhmän hallinnan taitoja ja yhteistyötaitoja, toiminnallista opetustapaa sekä kuvionuottien tuntemusta. Arvostamme myös pianosäestystaitoa ja riittävää laulutaitoa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Anne Perttilä, p. 09 816 46570
Työpaikan osoite: Opettajantie 1, 02360 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 9.8.2021 - 4.6.2022
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 03.08.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1792-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 22.07.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Peruskoulun musiikin sivutoiminen tuntiopettaja

Espoo
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 28.07.2021

Jaa työpaikkailmoitus