Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Peruskoulun rehtori

Etsimme REHTORIA Mainingin kouluun!

Mainingin koulu on alueensa lähikoulu, jossa annetaan myös painotettua opetusta musiikissa ja tanssissa. Koulussa on vuosiluokat 1-9 ja oppilaita 650.

Koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaat työskentelemään yhdessä ja hankkimaan ja soveltamaan itsenäisesti tietoja ja taitoja. Meille tärkeitä arvoja ovat vastuuntunto ja suvaitsevaisuus. Tuemme oppilaiden terveen itsetunnon kehittymistä.

Rehtorin tehtävä on aluksi määräaikainen ja tulee vakituiseen hakuun syksyn 2021 aikana.

Koulun nimi ja osoite: Mainingin koulu, Maininkitie 23, 02320 Espoo.
Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävään valittavalta edellytämme kokemusta ja näyttöjä yleissivistävän koulun johtamisesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi arvostamme erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa

Espoonlahden perusopetuksen aluepäällikkö Leena Lakovaara joko puhelimitse numerosta 0438255102 ja/tai sähköpostilla leena.lakovaara@espoo.fi
Työpaikan osoite: Maininkitie 23, 02320 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 1.8.2021 - 31.12.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 25.05.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1181-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 11.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Peruskoulun rehtori

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 25.05.2021

Jaa työpaikkailmoitus

Samankaltaisia työpaikkoja