Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Projektikonsultti, Vantaa-Kerava sote-uudistus-hanke

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Talous- ja hallintopalvelut
Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Talvikkitie 32A, 01030 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 20.08.2021 - 31.12.2022

Haemme  PROJEKTIKONSULTTIA Vantaa-Kerava sote-uudistushankkeiden hanketoimistoon valmistelemaan ja toteuttamaan hanketoimiston vastuulle kuuluvia tehtäviä.

Toimit hanketoimiston hankepäällikön alaisuudessa ja tiiviissä yhteistyössä hänen kanssaan. Hankkeessa työskentee noin 30 hanketyöntekijää ja lisäksi molempien kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden johto ja ammattilaiset ovat mukana hankkeen eri johto-ja/tai työryhmissä.  Työ vaatii innovatiivista, ratkaisukeskeistä työotetta, nopeata toimintakykyä, itseohjautuvuutta, verkostotyötaitoja sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta.

Keskeisiä tehtäväsisältöjäsi ovat:

 • hankkeen hankintojen valmistelu (mm. tarjouspyyntöjen, minikilpailutuksien, toimeksiantosopimuksien valmistelu)
 • hankkeen kokonaiskoordinointi yhdessä hankepäällikön kanssa (sis. talouden suunnittelu ja seuranta)
 •  hanketoimiston vastuulle kuuluvat monipuoliset hankehallinnolliset tehtävät (esim.  selvityspyyntöjen valmistelu, hankeen arviointi- ja raportointivelvoitteisiin liittyvät tehtävät)
 • erilaisten kehittämisyhteistyöverkostojen koordinointi
 • asiantuntijasihteerin tehtävät erilaisissa kokouksissa ja työryhmissä

Tule kehittämään kanssamme asukkaiden eduksi tulevaisuuden Vantaa-Kerava sote-keskusta ja valmistelemaan Vantaa-Kerava hyvinvointialuetta!

Sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt vuonna 2020 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020–2022.  Tulevaisuuden Sote-keskus-ohjemassa luodaan uutta ja kehitetään tulevaisuuden toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuoltoon 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluvan Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen tavoitteena on kehittää malli sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka tarjoavat laaja-alaista tukea asiakkailleen, ennaltaehkäisevästi, saavutettavasti ja tietoon perustuen. Vantaan ja Keravan alueella kehittämiskärjiksi on valittu neuvonta ja asiakasohjaus, vastaanottopalvelut, lasten nuorten ja perheiden palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kehittämiskärkien valintaa ovat ohjanneet Vantaan ja Keravan alueen erityispiirteet, kuten suuri väestönkasvu, lasten ja nuorten suuri osuus sekä muiden kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus väestöstä. Näiden lisäksi kehitetään tulevaisuuden sote-keskus -toimintamallia, jossa palvelut olisivat saatavilla helposti, yhden yhteydenoton perusteella.

Rakenneuudistus-hanke puolestaan luo pohjaa tulevalle Vantaa–Kerava-hyvinvointialueelle. Hyvinvointialuemalliin siirryttäessä, tulee mm. johtamisjärjestelmien, alueen hallinnon ja ICT-palveluiden olla suunnitellut jo etukäteen. Rakenneuudistushanke varmistaa sen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle hoituu sujuvasti ja tehokkaasti. Samalla hankkeessa kehitetään myös mm. tiedolla johtamisen malleja ja digitaalisia palvleuita, jotka parantavat koko sosiaali- ja terveyspalveluiden tehokkuutta. Rakenneuudistus-hanke päättyy 31.12.2021.

Kehittämistyöhön osallistetaan monialaisten toimijoiden lisäksi myös alueen asukkaita ja muita alueen toimijoita (esim. järjestötoimijat). Hanketta ohjaa Vantaan ja Keravan johto ja hanke toimii Vantaan ja Keravan sote-johdon alaisuudessa.  

Lisätietoa hankkeista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta sekä Vantaa kaupungin sivuillta.

Olemme tekemässä ennenäkemätöntä sote-kehittämistyötä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

 • projektityöskentelyn ja -hallinnon osaamista 
 • sujuvaa suullista ja kirjallista viestintätaitoa 
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta - hankintaosaamista

Luemme eduksi: 

 • kokemuksen sosiaali-ja terveyspalveluiden kehittämisestä 
 • kokemuksen verkostoyhteistyöstä 
 • kunnallisen yleis- ja taloushallinnon tuntemuksen 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 4040,00 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 15 min/viikko 

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö
Veikkolainen Marja
040 5939 201
marja.veikkolainen@vantaa.fi

Tavoitettavissa/Soittoajat: 3.8. klo 14-16 ja 4.8. klo 8-9

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Projektikonsultti, Vantaa-Kerava sote-uudistus-hanke

Vantaa
Kokopäiväinen

Julkaistu 06.08.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole

Jaa työpaikkailmoitus