Skip to main content

Projektkoordinator

Projektkoordinator för projektet eMSP NBSR vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för projektet eMSP NBSR vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå.
Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån
Vid miljöbyrån handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.
Projektet
Projektet är ett internationellt samarbetsprojekt eMSP NBSR (Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region) och pågår september 2021 - februari 2024. Projektets syfte är hållbar användning av havsområden med inriktning på klimatanpassning, utveckling av hållbar blå ekonomi samt långsiktigt hållbart naturskydd.
Arbetet som projektkoordinator för projektet eMSP NBSR
Till tjänsteuppgifterna hör administration, ekonomisk uppföljning och redovisning, samt rapportering av projektet. Koordinera arbetspaket WP3. I detta ingår att koordinera, planera och genomföra de deltagande parternas gemensamma aktiviteter. Ansvara och genomföra de delar av projektet som genomförs på Åland, inklusive eventuella pilotstudier samt kontakter med åländska berörda parter/verksamhetsutövare samt övriga projektpartners utanför Åland.
Behörighetskrav och kompetensprofil
Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning.
Kunskap och erfarenhet av marin förvaltning samt internationella samarbetsprojekt är meriterande.
Tillträde
Tillträde 1.1.2022 eller enligt överenskommelse. Anställning till februari 2024.
Lön
Lön enligt löneklass A 23.

Mer information om arbetet som projektkoordinator vid miljöbyrån
Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax
Kontakta gärna vattenbiolog Mikael Wennström för mer information.

WWW-osoite: http://www.regeringen.ax
Yhteystiedot: Vattenbiolog Mikael Wennström, +358 (0)18 25000 (växel), mikael.wennstrom@regeringen.ax
Työpaikan osoite: 22100 MARIEHAMN
Palkkaus: löneklass A 23
Työ alkaa: eller enligt överenskommelse
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 13.12.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.
Ilmoitus jätetty: 25.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11079513

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.