Skip to main content

Projektkoordinator

Projektkoordinator för projektet LIFE-IP BIODIVERSEA vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för projektet LIFE-IP Biodiversea vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå.
Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån
Vid miljöbyrån handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.
Projektet
LIFE-IP BIODIVERSEA - Enhancing the marine and coastal biodiversity of the Baltic Sea in Finland and promoting the sustainable use of marine resources. Projektet fokuserar på skyddet av den marina miljön med EU LIFE Integrated Projects Nature-finansiering. Det samordnas av Forststyrelsen och omfattar åtta partnerorganisationer varav Åland är ett.
Arbetet som projektkoordinator för projektet LIFE-IP Biodiversea
Till tjänsteuppgifterna hör att handha administrativt arbete, teknisk och ekonomisk uppföljning, rapportering och kommunikation av projektet. Samarbeta med de övriga partners inom projektet i projektimplementering, kommunikation mellan partners och koordinering av projektet. Delta i utvecklingen av en färdplan och ett undervattensövervakningssystem av marina skyddsområden för nätverket och planeringen och genomförandet av övervakningen.
Behörighetskrav och kompetensprofil
Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier och innehåller en lämplig ämneskombination.
Erfarenhet av internationella samarbetsprojekt är meriterande.
Tillträde
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Projektet pågår till 30.11.2028.
Lön
Lön enligt löneklass A 24.

Mer information om arbetet som projektkoordinator vid miljöbyrån
Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax
Kontakta gärna naturvårdsintendent Maija Häggblom för mer information.

WWW-osoite: http://www.regeringen.ax
Yhteystiedot: Naturvårdsintendent Maija Häggblom, +358 (0)18 25000 (växel), maija.haggblom@regeringen.ax
Työpaikan osoite: 22100 MARIEHAMN
Palkkaus: enligt löneklass A 24
Työ alkaa: snarast enligt överenskommelse
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 13.12.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.
Ilmoitus jätetty: 25.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11079525

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Projektkoordinator

Ålands Landskapsregering
Maarianhamina
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 25.11.2021

Jaa työpaikkailmoitus