Skip to main content

Psykologi, esi- ja perusopetuksen opiskeluhuolto

Haluatko tehdä vaikuttavaa työtä lasten ja nuorten parissa? Tule psykologiksi esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltoon Espooseen! Haemme vakituisiin toimiin psykologeja.

Opiskeluhuollon psykologin tehtävässä keskeistä on monialaisen ja konsultatiivisen työotteen soveltaminen ja kehittäminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisöllisen hyvinvointityön lisäksi tehtäviin sisältyy yksittäisten oppilaiden tilanteiden selvittämistä, psykologisia tutukimuksia ja arviointeja sekä opiskelun kannalta olennaisten tukitoimien suunnittelua ja toteuttamista.

Oppilaiden kanssa tehtävä työ tapahtuu yhteistyössä oppilaan lähipiirin, koulun henkilöstön sekä muun verkoston kanssa. Tehtävässä pääset edistämään oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä oppimista niin yksilöinä kuin yhteisön jäseninä. Työ on monipuolista ja itsenäistä. Sinulla on mahdollisuus käyttää laajasti osaamistasi ja luovuuttasi työtehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Lähiesimiehenäsi toimii aluepsykologi. Häneltä ja psykologitiimiltäsi saat tukea omaan työhösi sekä tukea työhyvinvointiin. Myös säännöllinen työnohjaus tukee työssä suoriutumista ja jaksamista. Uutena psykologina saat oman mentorin ja pääset vuoden mittaiseen perehdytysohjelmaan.

Espoossa opiskeluhuoltoa toteutetaan tavoitteellisesti ja jatkuvasti yhdessä kehittäen. Opiskeluhuollon palveluyksikössä kehitämme opiskeluhuoltoa jatkumona varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, ja teemme moniammatillista yhteistyötä psykologien ja kuraattorien kesken.

Tule tukemaan espoolaisia lapsia ja nuoria koulunkäynnin ja kasvun haasteissa!

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Työaika: 37 h 45 min

Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Kelpoisuus vaatimukset: Laillistettu psykologi

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Yhteystiedot: Lisätietoja antavat aluepsykologit Juulia Lahdensuo (Espoonlahti) puh: 040 636 8744, Jenni Rinta-Kanto (Matinkylä-Olari-Tapiola) puh: 040 636 9576, Marja Turunen (Leppävaara) puh: 040 509 2315, Emmi Klosternig (Keski- ja Pohjois-Espoo) 040 636 8496. Yhteyttä saa myös sähköpostilla: etunimi.sukunimi@espoo.fi
Työpaikan osoite: Karaportti 1, 02610 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 3 647,50 €/kk
Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 10.02.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2834-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 13.01.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11156975

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Psykologi, esi- ja perusopetuksen opiskeluhuolto

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 13.01.2022

Jaa työpaikkailmoitus