Skip to main content

Sairaanhoitaja, 4 paikkaa

Sairaanhoitaja, 4 paikkaa, HUS, kesätyö Akuuttipsykiatria, Helsinki Kiinnostaako sinua erittäin monipuolinen ja opettavainen kesätyö akuuttipsykiatrian yksikössä? Tule kesäsijaisuuteen työilmapiiristään palkittuun ja huippu CLES-tuloksia saavaan työryhmäämme Psykiatriakeskus os. P9:lle, tarjoamme sinulle mahdollisuuden laaja-alaiseen ammatilliseen kehittymiseen!
Psykiatriakeskuksessa, Helsingin Töölössä toimiva osasto P9 on 18-paikkainen aikuisten suljettu psykiatrinen tutkimus- ja hoito-osasto. Osastolla toteutetaan vaativaa psykiatrista diagnostista tutkimusta ja hoidetaan psykiatrista osastohoitoa tarvitsevia erityisryhmän potilaita kuten terveydenhuollon henkilökuntaa, turvapaikanhakijoita, ja syömishäiriöpotilaita. Hoidamme ja tutkimme akuuttivaiheen hoitoa tarvitsevia ja / tai erityistason osastotutkimuksissa olevia potilaita. Osastolla työskentelee moniammatillinen työryhmä, jonka tavoitteena on potilaiden yksilöllinen, hyvä ja turvallinen hoitaminen.
Haemme sairaanhoitajia (tai sairaanhoitajaopiskelijoita) kesäsijaisuuteen (kolmivuorotyö) ajalle 1.6.-30.9.2021. Työsuhteen kesto on mahdollista sopia joustavasti alkamis- ja päättymispäivien suhteen. Tehtäväsi sisältää näyttöön perustuvaa hoitotyötä: yksilövastuista hoitosuhdetyöskentelyä, potilaiden voinnin seurantaa, kirjaamista ja raportointia sekä lääkehoidon toteutusta ja arviointia. Arvostamme kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, positiivista työotetta sekä sitoutumista oman osaamisen kehittämiseen. Suoritetut LoVe-todistukset katsotaan eduksi, mutta nämä voit tehdä myös työsuhteen aikana. Liitäthän hakemukseen CV / ansioluettelosi.
Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja vastaa HYKS Psykiatrian aikuispotilaista tulevien lähetteiden käsittelystä, potilaan ensivaiheen psykiatrisesta tilannearviosta sekä tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan ohjaamisesta. Se tarjoaa myös nopeita, akuuttivaiheen hoitoja. Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja tukee alueen perusterveydenhuoltoa konsultaatioin sekä koulutuksin. Työn periaatteita ovat nopea reagointi, moniammatillisuus, joustavuus, yhteistyö, liikkuvuus ja tarpeenmukaisuus.

Kelpoisuusehdot: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

 Tehtävässä tarvitaan sairaanhoitajan tutkinto. Sairaanhoitajan sijaisuuteen voidaan ottaa myös sairaanhoitajan tai vastaavaa tutkintoa suorittava opiskelija, jolla on suoritettuna ko. opintoja vähintään 140 opintopistettä. Poikkeuksena edellisestä erikoissairaanhoidon tehtävien vaativuus saattaa edellyttää joissain yksiköissä 180 opintopisteen suoritusta.

 Lääkehoidon perusopinnot ja lääkelaskutentit tulee olla hyväksytysti suoritettu. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen opintorekisteriote, läsnäolotodistus ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta.

 Tehtävässä tarvitaan myös lääkeaineopin ja -laskennan hyvää hallintaa, hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus-, ryhmä- ja yhteistyötaitoja, sekä hyvää henkistä ja fyysistä kuntoa. Aiempi terveydenhuoltoalan työkokemus luetaan eduksi.

 Sairaanhoitajan tehtävässä tarvitaan suomen kielen hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa.

 Sijaisuudet täytetään määräajaksi sopimuksen mukaan ja ne täytetään heti sopivien sijaisten löydyttyä. Ensimmäiset kesätyöpaikat täytetään heti alkuvuodesta. Lisätietoja HUS-kuntayhtymän toiminnasta, eri sairaaloista ja toimipisteistä löydät kotisivuiltamme www.hus.fi

WWW-osoite: http://www.hus.fi
Yhteystiedot: Osastonhoitaja Harri Karp, puh. 050 427 1839 Apulaisosastonhoitaja Hermanni Pulkkinen 040 193 6341
Työpaikan osoite: 00260 HELSINKI
Palkkaus: KVTES
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 30.04.2021 klo 23:59
Ilmoitus jätetty: 16.03.2021

Sairaanhoitaja, 4 paikkaa

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen, Määräaikainen ja projektityö
Muu koulutustaso

Julkaistu 06.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus