Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Suositellut työpaikat

Sairaanhoitaja Akuutti Kolmiosairaalan Päivystysosasto

Haemme HUS Akuutin Meilahden kolmiosairaalan Päivystysosastolle MEKPOS innovatiiviseen ja aktiiviseen työyhteisöömme sairaanhoitajaa 27.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

HUS Akuutti on HUS Maakunnallisiin kliinisiin palveluihin kuuluva tulosyksikkö, jossa vastaamme ensihoitotoiminnasta, aikuisten päivystyksestä, sairaankuljetuksesta ja valtakunnallisesta myrkytystietokeskuksesta. HUS Akuutin päivystyslinjalla on mahdollista työskennellä sekä päivystys- ja valvontaosastoilla että yhteispäivystyksissä Meilahden, Jorvin, Malmin ja Peijaksen sairaaloissa. Tavoitteemme on palvella päivystyspotilaita entistäkin sujuvammin ja paremmin sairaanhoitajien laaja-alaisen osaamisen avulla.

Päivystysosastolla MEKPOS hoidetaan sisätautien erikoisalojen akuuttipotilaita, jotka tarvitsevat 8-48 tuntia vuodeosastotasoista hoitoa. Osastolla on 10 sairaansijaa. Kaikki osaston hoitojaksot ovat päivystysluonteisia. Toimintamme perustuu laadukkaaseen potilashoitoon, vastuullisuuteen, aktiiviseen moniammatilliseen yhteistyöhön, jatkuvaan oppimiseen ja ihmisarvon kunnioittamiseen. Työ on kolmivuorotyötä. Päivystysosaston MEKPOS osastohoitajan vastuulla on myös tornisairaalassa sijaitseva Valvontaosasto M2B. Osastojen kesken toteutetaan työkiertoa.

Päivystysosastolla MEKPOS potilaan hoito on moniammatillista tiimityöskentelyä. Odotamme sinulta sitoutumista, oma-aloitteellisuutta, aktiivista kehittämisotetta ja hyviä työyhteisötaitoja. Osastomme hoitotyössä korostuvat paineensietokyky, kyky toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa sekä kyky tukea kriittisesti sairaita potilaita ja heidän omaisiaan. Hyvä palveluasenne on meillä potilaskohtaamisen lähtökohta.

Huomioithan, että HUSin työntekijänä odotamme sinulta täyttä sitoutumista HUSin arvoihin; kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen kolmivuorotyön kehittyvässä työyksikössä, jossa on hyvät kouluttautumismahdollisuudet, perehdytys sekä ison HUS-konsernin tarjoamat edut

Tervetuloa monipuoliseen ja viihtyisään työyhteisöömme! Haku päättyy 14.9.2021. 

Tehtävän kelpoisuusehdot

Laillistettu sairaanhoitaja.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

osastonhoitaja Maritta Olsbo-Nurminen, maritta.olsbo-nurminen@hus.fi, puh. 050 4270324
johtava ylihoitaja Veronica Renwall, veronica.renwall@hus.fi, puh. 040 3347327
 

Sairaanhoitaja Akuutti Kolmiosairaalan Päivystysosasto

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 07.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus

Samankaltaisia työpaikkoja