Skip to main content

Sairaanhoitaja Lasten ja nuorten sairaudet

Tehovalvonta Laakso on tammikuussa 2019 perustettu neljäpaikkainen lasten tehovalvontayksikkö, joka toimii lasten teho-osaston kanssa yhteisissä tiloissa. Tehovalvonnassa hoidetaan 0-16 -vuotiaita eri erikoisalojen potilaita. Suurin potilasryhmä on kardiologiset lapset. Tehovalvontapotilaat tarvitsevat jatkuvaa seurantaa ja hoitoa ja heillä voi olla tiheä lääkitystarve tai esimerkiksi tiheiden laboratoriokokeiden tarve. Tehovalvontahoidon tarve on yleensä lyhytaikainen ja tilapäinen. Potilaat siirtyvät tehovalvontaan teho-osastolta, päivystyspoliklinikalta, leikkausyksiköstä tai vuodeosastoilta. Tehovalvonta toimii usein välietappina tehon ja vuodeosaston välillä, kun potilaan tehohoidon tarve väistyy mutta potilasta on edelleen tarkkailtava intensiivisesti. Vastaavasti myös vuodeosastolta voi tehovalvontaan siirtyä huonokuntoisia potilaita, jotka eivät kuitenkaan tarvitse tehohoitoa. Tehovalvonnan potilailla voi olla erilaisia seurantalaitteita, hengityksen tukilaitteita, dreenejä sekä valtimo- ja laskimokatetreja. Tehovalvonnassa työskentelee joka vuorossa kaksi sairaanhoitajaa. Lääkäreinä toimivat teho-osaston anestesialääkärit sekä muut erikoislääkärit. Käytössä oleva tietojärjestelmä on Apotti. Olet osa laajaa, moniammatillista työryhmää, jossa sinulla on mahdollisuus kehittyä hoitotyön asiantuntijaksi. Työhön saat hyvän perehdytyksen. Kouluttautumismahdollisuudet työn ohessa ovat laajat. Arvostamme kokemusta lasten hoitotyöstä, kehitysmyönteisyyttä ja hyviä yhteistyötaitoja. Työ vuodeosastolla on kolmivuorotyötä.

Haku päättyy 10.8.2021.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Laillistettu sairaanhoitaja.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 mom. mukainen lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote.

Yhteystiedot
Osastonhoitaja Marja Portaankorva, puh. 050 428 7960
Ylihoitaja Petra Marjamaa, puh. 050 428 7035

Sairaanhoitaja Lasten ja nuorten sairaudet

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 07.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus