Skip to main content

Sairaanhoitaja Lasten ja nuorten sairaudet

Tähti-vuodeosastolla hoidetaan sekä pediatrisia että kirurgisia lapsia. Osaston päävastuualueisiin kuuluvat gastrokirurgia ja lastenurologia, infektiosairaudet, endokrinologia ja gastroenterologia. Osastolla tehdään tiivistä yhteistyötä kaikkien Uuden lastensairaalan osastojen kanssa, joten osastolla hoidetaan tarpeen mukaan myös muiden erikoisalojen lapsia ja nuoria. Osastolla on 35 sairaansijaa. Keskimääräinen hoitoaika on n. 3 vrk. Työ on 3-vuorotyötä.

Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija, jonka toimintaa ohjaa perhehoitotyö. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot, olet yhteistyökykyinen, kehitysmyönteinen ja muutokseen sopeutuva. Haluat laajentaa osaamistasi ja suhtaudut positiivisesti työkiertoon. Lastensairaanhoidon kokemus katsotaan eduksi.

Osaston henkilökunta koostuu sitoutuneista positiivisen asenteen omaavista hoitotyön ammattilaisista, jotka opastavat ja huolehtivat perehdyttämisestäsi. Tervetuloa joukkoomme.

Haku päättyy 29.9.2021. 

Tehtävän kelpoisuusehdot

Laillistettu sairaanhoitaja.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja Marja Merinen, puh. 050 428 4147
Ylihoitaja Tuula Korhonen, puh. 050 428 4309
 

Sairaanhoitaja Lasten ja nuorten sairaudet

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 15.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus