Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Suositellut työpaikat

Sairaanhoitaja Psykiatria

Tule sairaanhoitajaksi vakituiseen työsuhteeseen osaavaan ja reippaaseen moniammatilliseen tiimiimme!

HUS Psykiatria on Helsingin Yliopistollisen sairaalan tulosyksikkö, jossa vastaamme koko HUS-alueen psykiatrian erikoissairaanhoidosta. Työyksikkösi on Gero-, neuro- ja riippuvuuspsykiatrian linjaan kuuluva suljettu osasto P2, joka on profiloitunut psykoosisairauksien tutkimukseen ja hoitoon. Lääkärin lähetteellä osastollemme tulevat potilaat ovat iältään vähintään 65-vuotiaita, ja moniammatillisessa työryhmässämme on sekä geropsykiatrian että somatiikan erityisosaamista. Osa potilaistamme saa avun etäosaston kautta. Perusajatuksemme on potilaslähtöinen hoitotyö.

Voit olla vastavalmistunut tai jo kokeneempi, perehdytämme sinut hyvin. Sairaanhoitajan työssäsi korostuu hoitotyön kliininen asiantuntemus, hyvät ohjausvalmiudet, kehittävä työote ja oman alan seuraaminen. Sairaanhoitajana toteutat yksilövastuista hoitotyötä osana moniammatillista tiimiä, toimit vuorovastaavana hoitajana ja osallistut aktiivisesti potilashoidon kehittämiseen hoitotyön asiantuntijaryhmissä. Henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostus huomioiden sinulla on lisäksi muita osastokohtaisia vastuutehtäviä.

Työ on monipuolista ja ammattiosaamista kehittävää. Laaja koulutustarjontamme antaa hyvät mahdollisuudet osaamisen ylläpitämiseen ja täydentämiseen. Työssä viihtymistä tukee mainio työyhteisö ja työssä jaksamisen tueksi tarjoamme työnohjausta sekä mahdollisuuden työaikajoustoihin.

HUSin arvot ovat; kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus, joihin kaikki sitoudumme. Hyvät työyhteisötaidot, aktiivinen ja kehittävä työote sekä halu kohdata potilas ja hänen läheisensä yhdenvertaisesti antavat hyvät edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Työ on kolmivuorotyötä ja alkaa 30.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Noudatamme koeaikaa. Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä!

Tehtävän kelpoisuusehdot

Laillistettu sairaanhoitaja.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Osasto P2 ja P3, osastonhoitaja Hannaliisa Apajalahti, hannaliisa.apajalahti@hus.fi, p. 040 558 2352
Ylihoitaja Camilla Ekegren, camilla.ekegren@hus.fi, p. 050 427 0051
 

Sairaanhoitaja Psykiatria

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 17.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus