Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja kuin tämä

Sisustusalan verkko-opettaja

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon?

www.samiedu.fi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee

SISUSTUSALAN VERKKO-OPETTAJAA

määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023. Tehtävän jatkoa arvioidaan laadukkaiden koulutuskokonaisuuksien toimiessa verkossa määräaikaisuuden jälkeenkin. Työtehtävää voi hoitaa työn luonteen vuoksi myös osin etätyönä.

Haemme sisustus- ja taideteollisuusalan osaajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2021-31.7.2023. Opettajan työnkuvaan kuuluu taideteollisuusalan ammattitutkinnon, sisustaja, opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen pääosin verkkototeutuksina. Kiinteä osa opettajan tehtävää on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen, palveluliiketoimintaan sekä hanketyöhön. Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi opettajat voivat toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta.

Työssä menestyminen edellyttää kykyä toteuttaa nykyaikaista verkkopedagogiikkaa. Verkkokoulutuksen toteuttamisen osaamisen lisäksi arvostamme osaamistasi erityisesti sisustus- ja rakennusalalla. Osaamisesi alalla voi painottua esimerkiksi sisustusrakentamiseen tai erilaisten tilojen sisustusten toteuttamiseen. Olet innostunut työstäsi ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Olet ratkaisuhakuinen ja asiakaslähtöinen tiimipelaaja. Arvostamme aikaisempaa opettaja-/kouluttajakokemusta, laaja-alaista työkokemusta opetettavalta alalta sekä Moodle Pinja- verkko-opetusympäristön tuntemusta. Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 13 §) mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi rakennusarkkitehti (AMK), sisustusalan muotoilija (AMK) tai rakennusinsinööri (AMK), pedagogiset opinnot ja vähintään kolmen vuoden työkokemus opetettavalta alalta. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomoidaan. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 303/2003 ja PL 731/1999).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetuhenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Lisätiedot: Toimialajohtaja Kirsi Kautonen, p. 044 550 6418, kirsi.kautonen@samiedu.fi sekä tiimipäällikkö Anne Taiponen, p. 044 550 6692, anne.taiponen@samiedu.fi

HUOM! Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Jätä hakemuksesi viimeistään 13.5.2021 osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/ita-savon-koulutuskuntayhtyma/.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Ilpo Niemelä, 040 185 1999, ilpo.niemela@adecco.fi

Sisustusalan verkko-opettaja

Savonlinna
Määräaikainen ja projektityö, Kokopäiväinen

Julkaistu 14.05.2021

Jaa työpaikkailmoitus