Skip to main content

Sivutoiminen tuntiopettaja, bulgarian kieli

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Malmin peruskouluun oppilaan oman äidinkielen sivutoimista tuntiopettajaa. Opetettava kieli on bulgaria. Pääkoulu on Malmin peruskoulu. Opetustunteja on alustavasti 2 tuntia viikossa. Tuntimäärä vahvistuu vuosisuunnittelun edetessä. Opetusryhmissä on oppilaita eri luokka-asteilta.

Kelpoisuusehdot:

Oppilaan oman äidinkielen opettajalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja, riittävää opetettavan aineen aineenhallintaa sekä kyseisen kielialueen kulttuurin tuntemusta. Opetus tapahtuu suomenkielisessä koulussa, jonka vuoksi edellytämme riittävää suomen kielen taitoa, joka todetaan rekrytointitilanteessa.

Kelpoisuus voidaan osoittaa suomalaisten yliopistojen tutkintotodistuksilla. Tutkinnon taso, opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen aineenhallinta voidaan osoittaa opetushallituksen päätöksellä (tutkintojen tunnustaminen) silloin, kun kyse on ulkomailla suoritetuista tutkinnoista. Opetettavan aineen aineenhallinta voidaan osoittaa myös muulla soveltuvalla tavalla, jos sitä ei ole mahdollista osoittaa edellä mainituilla tavoilla.

Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Yhteystiedot: Rehtori Lasse Latomäki
09 3108 2553
lasse.latomaki(at)hel.fi
Työpaikan osoite: Talvelantie 1, 00700 HELSINKI
Työ alkaa: 11.8.2021 - 4.6.2022
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 18.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-335-21
Ilmoitus jätetty: 04.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sivutoiminen tuntiopettaja, bulgarian kieli

Helsinki
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 18.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus