Skip to main content

Sivutoiminen tuntiopettaja, erityisopetus

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Kankarepuiston peruskouluun sivutoimista tuntiopettajaa erityisopetukseen vuosiluokille 1-9. Alustavan arvion mukaan opetustunteja on viikossa noin 15.

Perusopetus toimii uusissa tiloissa Jakomäen sydämen palvelurakennuksessa.

Tutustu arkeemme Instagramin profiilissa kankarepuistonperuskoulu.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen osaamisen sekä aktiivisen, oma-aloitteisen, innovatiivisen ja kehittävän työotteen.

Yhteystiedot: rehtori Jane Majanen
jane.majanen@hel.fi
09 310 82022
Työpaikan osoite: Jakomäenpolku 6, 00770 HELSINKI
Työ alkaa: 11.8.2021 - 4.6.2022
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 20.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-470-21
Ilmoitus jätetty: 06.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sivutoiminen tuntiopettaja, erityisopetus

Helsinki
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 20.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus