Skip to main content

Sivutoiminen tuntiopettaja, japanin kieli

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Porolahden peruskouluun japanin opettajaa oman äidinkielen opetukseen. Opetustunteja on alustavasti 2 tuntia viikossa. Opetusta voi olla useissa toimipisteissä. Pääkoulu on Porolahden peruskoulu. Opetusryhmissä on oppilaita eri luokka-asteilta.

Kelpoisuusehdot:

Oppilaan oman äidinkielen opettajalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja, riittävää opetettavan aineen aineenhallintaa sekä kyseisen kielialueen kulttuurin tuntemusta. Opetus tapahtuu suomenkielisissä kouluissa, jonka vuoksi edellytämme riittävää suomen kielen taitoa, joka todetaan rekrytointitilanteessa.

Kelpoisuus voidaan osoittaa suomalaisten yliopistojen tutkintotodistuksilla. Tutkinnon taso, opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineen aineenhallinta voidaan osoittaa opetushallituksen päättöksellä (tutkintojen tunnustaminen) silloin, kun kyse on ulkomailla suoritetusta tutkinnosta. Opetettavan aineen aineenhallinta voidaan osoittaa myös muulla soveltuvalla tavalla, jos sitä ei ole mahdollista osoittaa edellä mainituilla tavoilla.

Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Yhteystiedot: virka-apulaisrehtori Markku Keijonen
09 310 82660
markku.keijonen@hel.fi
Työpaikan osoite: Satumaanpolku 2, 00820 HELSINKI
Työ alkaa: 4.10.2021 - 4.6.2022
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 01.10.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-1037-21
Ilmoitus jätetty: 17.09.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sivutoiminen tuntiopettaja, japanin kieli

Helsinki
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 01.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus