Skip to main content

Sivutoiminen tuntiopettaja, kotitalous

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Maatullin peruskouluun sivutoimista kotitalouden tuntiopettajaa. Opetustuntien määrä tarkentuu lukuvuosisuunnittelun edetessä.

Maatullin peruskoulussa tehdään yhdessä hyvin toimivaa ja laadukasta opetusta. Yhteisopettajuus ja yhteisvastuullisuus korostuvat työyhteisössämme. Pyrkimyksenämme on hyvinvoiva kouluyhteisö. Opi, luo, ja innostu kanssamme!

Maatullin ala-asteen koulu laajenee 1.8.2021 alkaen peruskouluksi. Tule toteuttamaan ja rakentamaan uutta Maatullin peruskoulua!

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi ympäristökasvatuksen opetuskokemuksen sekä positiivisen pedagogiikan opinnot.

Yhteystiedot: rehtori Heli Siljama
heli.siljama@hel.fi
09 310 82826
Työpaikan osoite: Suuntimotie 28, 00750 HELSINKI
Työ alkaa: 11.8.2021 - 4.6.2022
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 17.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-415-21
Ilmoitus jätetty: 03.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sivutoiminen tuntiopettaja, kotitalous

Helsinki
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 17.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus