Skip to main content

Sivutoiminen tuntiopettaja luokanopetukseen

Etsimme joukkoomme ammatillisesti kunnianhimoista ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa tuntiopettajaa käsitöihin, painottuen pääasiassa teknisten töiden työtapoihin. Tunteihin sisältyy lisäksi valinnaisaineen opetusta sekä mahdollisesti liikuntaa, elämänkatsomustietoa ja muita luokanopetusaineita kevään aikana tarkentuvan tarpeen mukaan. Tunteja on noin 14 viikossa ja tunnit voivat sijoittua päivien ääripäihin viikon kaikille päiville.

Koulumme toimintakulttuuriin kuuluu positiivisuus ja vahvuuspedagogiikkaa käytetään opetuksen lähtökohtana. Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä joustavia opetusjärjestelyjä. Edellä mainitun mukainen toimintakulttuurinen osaaminen katsotaan eduksi.

Koulun nimi ja osoite: Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, 02720 Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Asetuksen 9 §:n mukaisesti perusopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään joustavaa ja sitoutunutta työotetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta opetustyöstä sekä monipuolisia valmiuksia opettaa eri oppiaineita alakoulun eri luokka-asteilla.

Lähderannan koulu on n. 285 oppilaan koulu Espoon Laaksolahdessa. Koulu sijaitsee Laaksolahden urheilupuiston välittömässä läheisyydessä ja alueen monipuolisia liikuntamahdollisuuksia käytetään tehokkaasti. Oppituntien toiminnallisuus on kantavana teemana koulussamme.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa Päivi Parkkinen, 043 8265226
Työpaikan osoite: Lähdesuoni 4, 02720 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 9.8.2022 - 3.6.2023
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 27.05.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1143-22/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 14.05.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11413237

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä