Skip to main content

Sivutoiminen tuntiopettaja luokanopetukseen

Etsimme joukkoomme ammatillisesti kunnianhimoista ja hyvät työyhteisötaidot omaavaa tuntiopettajaa käsitöihin, painottuen pääasiassa teknisten töiden työtapoihin. Tunteihin sisältyy lisäksi valinnaisaineen opetusta sekä mahdollisesti liikuntaa ja muita luokanopetusaineita kevään aikana tarkentuvan tarpeen mukaan. Tunteja on noin 13 viikossa, ja tunnit voivat sijoittua päivien ääripäihin viikon kaikille päiville.

Koulumme toimintakulttuuriin kuuluu positiivisuus ja vahvuuspedagogiikkaa käytetään opetuksen lähtökohtana. Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä joustavia opetusjärjestelyjä. Edellä mainitun mukainen toimintakulttuurinen osaaminen katsotaan eduksi.

Koulun nimi ja osoite: Lähderannan koulu, Lähdesuoni 4, 02720 Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen
Haettava tehtävä on virkasuhteinen ja sijoittuu ajalle 9.8.2021 - 4.6.2022.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään joustavaa ja sitoutunutta työotetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta opetustyöstä sekä monipuolisia valmiuksia opettaa eri oppiaineita alakoulun eri luokka-asteilla.

Lähderannan koulu on n. 280 oppilaan koulu Espoon Laaksolahdessa. Koulu sijaitsee Laaksolahden urheilupuiston välittömässä läheisyydessä ja alueen monipuolisia liikuntamahdollisuuksia käytetään tehokkaasti. Oppituntien toiminnallisuus on kantavana teemana koulussamme.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa Päivi Parkkinen, 043 8265226
Työpaikan osoite: Lähdesuoni 4, 02720 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työaika: osapäivätyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 17.05.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1139-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 07.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sivutoiminen tuntiopettaja luokanopetukseen

Espoo
Vakituinen, Osa-aikainen ja tuntityö

Julkaistu 17.05.2021

Jaa työpaikkailmoitus

Samankaltaisia työpaikkoja