Skip to main content

Socialarbetare

Vi är ett svenskspråkigt team för klienthandledning och gerontologiskt socialt arbete. Vi anställer en socialarbetare till vårt team. Tjänsten besätts 15.9.2021 eller enligt överenskommelse.

Ditt arbete kommer att bestå av bedömning av servicebehovet hos klienter som behöver särskilt stöd. Din uppgift är att säkerställa att klienterna får det stöd och de tjänster de behöver. Till uppgifterna hör en bred servicebehovsbedömning, uppgörande av en klientplan samt organisering av service samt beslutsfattande.

Ditt arbete kommer även att bestå av gerontologiskt socialt arbete, som innebär att man planenligt sätter sig in i en äldre persons svåra livssituation där hens funktionsförmåga oftast är nedsatt. Vi arbetar klientinriktat med ett psykosocialt arbetssätt och vår strävan är att vi långvarigt kan motivera och stötta klienten. Socialarbetaren är en kontaktperson för klienter som behöver särskilt stöd och hen koordinerar klientens tjänster enligt en serviceplan och utvärderar hur de förverkligats.

Arbetet förutsätter mångprofessionellt teamarbete samt förmåga till självständigt klientarbete. Arbetet förutsätter även goda dokumenteringsfärdigheter både på svenska och finska samt datateknisk kompetens.

Vi förväntar oss en öppen och ivrig attityd, ansvarsfullhet, flexibilitet och motivation till att lära sig nytt. Vi har att erbjuda dig en god introduktion till arbetsuppgifterna. Du kommer att ha en klienthandledare inom närståendevården till stöd samt hela vårt mångprofessionella team med klienthandledare, socialarbetare, hemhjälpare inom stöd för närståendevård och ledande socialarbetaren för teamet.

Helsingfors stad erbjuder dig mångsidiga personalförmåner, utbildningsmöjligheter, arbetsresesedlar samt möjlighet till en personalbostad, där du får bo under hela din anställning. Den flexibla arbetstiden och möjligheten till distansarbete ger dig bra förutsättningar att kombinera fritiden med arbetet.

Fyll i förstahand i din ansökan i adressen helsinkirekry.fi. En skriftlig ansökan kan du skicka till Helsingfors stads registratorskontor, social- och hälsovårdssektorn, PL 10, 0099 Helsingfors stad. Skriv följande beteckning på kuvertet SOTE-03-1027-21. Adressen är Norra esplanaden 11-13. Ansökningsdokumenten är offentliga och returneras inte.

Behörighetsvillkor:

Behörighetskravet är socialarbetarbehörighet i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7 §, 32 §).

Om det inte finns sökanden som uppfyller behörighetskraven kan platsen för högst ett års tid besättas med en person som studerar till socialarbetare och har godkända studier i de grundläggande och ämnesstudierna för socialt arbete samt genomgått till dem hörande praktiken.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Den sökande ska före antagningsbeslutet förete företagshälsovårdens bedömning om sina förutsättningar att sköta de uppgifter som ingår i arbetet.

I uppgiften förutsätts vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Tjänsten förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Erfarenhet av socialt arbetet inom klienthandledningen eller det gerontologiska sociala arbetet är en fördel. Erfarenhet och/eller förtrogenhet med klientprocesser och kännedom om beredning av beslutsfattande är en förutsättning. Dessutom räknas som merit kännedom om Apotti-klientdatasystemet och servicesedelsystemet samt kännedom om Helsingfors stads servicesystem.

Ansökningarna behandlas från och med den 9.8.

Yhteystiedot: Socialarbetare Elisabeth Wickström (tel. 09-310 44806, elisabeth.wickstrom@hel.fi) under tiden 19.7-25.7 och socialarbetare Carita Orengo (tel. 09-310 44804, carita.orengo@hel.fi) under tiden 26.7-6.8.
Työpaikan osoite: Göksgränd 1B, 00500 HELSINKI
Palkkaus: 3445,60 e/mån
Työ alkaa: 15.9.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 06.08.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-03-1027-21
Ilmoitus jätetty: 19.07.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Socialarbetare

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 06.08.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus