Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Sosiaaliohjaaja

Etsimme innokasta ja motivoitunutta sosiaaliohjaajaa kotouttamistyön asiantuntijaksi työyhteisöömme Espooseen.

Espoo on kokenut ja luotettu toimija kotouttamistyön kentällä Suomessa ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää erityisosaamistamme laadukkaiden kotouttamispalveluiden ylläpitämiseksi.

Nyt haemme sosiaaliohjaajaa kesätöihin ajalle 1.6.-30.9.2021, loppupäivämäärästä voidaan neuvotella.
Sosiaaliohjaajan työtehtävät sijoittuvat perheiden tiimiin, joka vastaa lapsiperheiden kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä sekä kotoutumisen tukipalveluista.

Maahanmuuttajapalveluiden sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaan kuuluvat kotouttamisvaiheen sosiaali- ja verkostotyö, palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman mukaisen suunnitelmallisen sosiaalityön tekeminen sosiaalityöntekijän työparina sekä neuvonta ja ohjaus. Sosiaaliohjaajan vastuulla on täydentävän toimeentulotuen päätökset.

Kesäsosiaaliohjaaja sijaistaa kesän aikana perheiden tiimin sosiaaliohjaajia.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Työpaikan nimi: Espoon Maahanmuuttajapalvelut
Työaika: 38 h 45 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta kotouttamistyöstä sekä laajemmin ymmärrystä humanitäärisen maahanmuuton erityiskysymyksistä, laajaa palveluverkoston tuntemusta sekä kokemusta perheiden kanssa työskentelystä.

Maahanmuuttajapalvelut vastaanottaa uusia Espooseen muuttavia pakolaisia. Asiakasryhmiä ovat turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneet henkilöt, kiintiöpakolaiset, ihmiskaupan uhrit, alaikäisenä yksin ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret mukaan lukien jälkihuolto. Työyksikössämme tehdään moniammatillista alkuvaiheen kotouttamistyötä pakolaisstatuksella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kanssa. Vastaamme asiakkaiden kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta, palveluneuvonnasta, lähityöstä ja taloudellisesta tukemisesta.

Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Matinkylässä osoitteessa Pyyntitie 3, aivan kauppakeskus Iso Omenan ja Matinkylän metroaseman välittömässä läheisyydessä. Työskentelemme viihtyisissä ja valoisissa monitoimitiloissa, joissa tarjoamme kaikille omat työpisteet sekä mahdollisuuden hiljaisiin työtiloihin. Työntekijöillä on käytettävissä nykyaikaiset työvälineet, jotka mahdollistavat liikkuvankin työn.

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa perheiden tiimin esihenkilö, johtava sosiaalityöntekijä Mailis Uusiniemi, p. 040 553 3389
Työpaikan osoite: Pyyntitie 3, 02230 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2556,71 €/kk
Työ alkaa: 1.6.2021 - 30.9.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 14.05.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-02-678-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 29.04.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sosiaaliohjaaja

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 14.05.2021

Jaa työpaikkailmoitus