Skip to main content

Sosiaaliohjaaja

Etsimme ruotsin kielen taitoista sosiaaliohjaajaa ruotsinkielisen leikkipuistotoiminnan määräaikaiseen tehtävään.

Sosiaaliohjaaja toimii itsenäisesti tehtävässään, johon kuuluu pikkulapsiperheiden avoimen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi. Toimintaa järjestetään eteläisellä alueella Leikkipuisto Lorussa sekä itäisellä alueella Leikkipuisto Iso-Antissa. Toimintaa voidaan tarpeen mukaan järjestää myös muissa Helsingin 64 leikkipuistossa. Lisäksi tehtäviin kuuluu myös ruotsinkielisen vauvaperhetoiminnan järjestäminen.

Edellytämme hakijalta hyvän ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen osaamisen lisäksi hyvää suomen kielen taitoa. Työ on itsenäistä ja edellyttää hyviä ammatillisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä taitoa ohjata erilaisia ryhmiä. Tehtävissä edellytetään kykyä ja taitoa kohdata eri elämäntilanteessa olevia perheitä ja lapsia sekä tunnistaa perheiden erilaisia tarpeita ja tukea vanhemmuutta. Luemme eduksi kokemuksen pikkulapsiperheiden kanssa tehtävästä työstä.

Vi söker en socialhandledare med kunskaper i svenska för en tidsbunden anställning inom den svenskspråkiga lekparksverksamheten. Socialhandledaren arbetar självständigt och har uppgifter som omfattar planering, förverkligande och bedömning av öppen verksamhet för småbarnsfamiljer. Verksamheten är förlagd till lekparken Loru i det södra området och till lekparken Iso-Antti i det östra området. Vid behov kan verksamhet också ordnas i någon annan av Helsingfors 64 lekparker. Till arbetsuppgifterna hör också att ordna svenskspråkig verksamhet för familjer med baby.

Utöver goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska ska den sökande ha goda kunskaper i finska. Arbetet är självständigt och förutsätter goda yrkesmässiga samarbets- och interaktionsfärdigheter samt förmåga att leda olika grupper. Dessutom krävs förmåga och skicklighet att bemöta familjer och barn i olika livssituationer, samt identifiera familjernas olika behov och stödja föräldraskapet.

Työn aloitusajankohta saattaa muuttua koronatilanteen vuoksi.

Tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntautuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi sosionomi(AMK) (laki 272/2005 6 §).

Ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytetään rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen (504/2002).

Yhteystiedot: Johtava leikkipuisto-ohjaaja Tiina Mesiniemi, tiina.mesiniemi@hel.fi
Lomalla 18.6.-11.7.2021
Työpaikan osoite: Töölönlahdenkatu 4, 00100 HELSINKI
Palkkaus: 2 420,46 euroa/kk
Työ alkaa: 9.8.2021 - 30.4.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 09.07.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-02-1343-21
Ilmoitus jätetty: 09.06.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sosiaaliohjaaja

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 09.06.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus

Samankaltaisia työpaikkoja