Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Sosiaaliohjaaja, lastensuojelu

Haemme sosiaaliohjaajaa vakinaiseen toimeen lastensuojelun perhetyöhön. Tehtävä koostuu lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä Länsi-pohjoisen alueella, Maunulan toimipisteessä. Työskentelyä voi olla myös sosiaalihuoltolain mukaisesti asiakkuuden siirtymävaiheessa. Tiimin ammatillisena lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja. Tiimissä on paljon kokemusta ja ammattitaitoa.

Perhetyö on avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelun asiakkuus. Työ sisältää tapaamisia lapsen, vanhempien sekä koko perheen kanssa yhdessä. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä lapsen edun toteutumiseksi.

Perhetyössä on painopisteenä muutosorientoitunut, vanhemmuutta, sosiaalista toimintakykyä ja perheen vuorovaikutussuhteita vahvistava työskentely. Palveluun sisältyy muutokseen tähtäävään, suunnitelmalliseen työskentelyyn motivoiminen. Työskentelyn tavoitteena olevia valmiuksia harjoitellaan yhdessä arvioimalla, tekemällä ja mallintamalla. Tarkennettu sisältö ja työskentelytavat sekä työskentelyn kesto määräytyvät tuen tarpeiden ja lapsen asiakassuunnitelman mukaan. Työskentelyssä asiakkaan osallisuus omassa prosessissaan sekä vastavuoroinen kohtaaminen ovat keskeistä.

Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä. Työ on liikkuvaa työtä, jota tukee liikkuvan työn välineet. Perhetyötä tehdään pääosin työpareittain yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa. Työparius voidaan muodostaa myös moniammatillisena yhteistyönä. Työn tukena toimivat lähiesimies, työparityöskentely, tiimi, tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa ja ryhmätyönohjaus.

Voimme auttaa työsuhdeasunnon saamisessa.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Kokemusta lapsiperheiden kanssa työskentelystä perhetyön kontekstissa. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa sekä reflektoivaa työotetta. Työssä tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja mm. asiakkaan motivoiminen työskentelyyn sekä rohkeus ottaa asioita puheeksi. Työ on liikkuvaa ja edellyttää valmiutta sovittaa työtä asiakastarpeiden mukaisesti iltaisin ja viikonloppuna.

Luemme eduksi:
Kehittämismyönteisen, joustavan ja dialogisen työotteen. Valmiuden asiakasta osallistavaan ja läpinäkyvään työskentelyotteeseen. Hyvät dokumentointitaidot asiakkaan osallisuutta vahvistavaan reaaliaikaiseen kirjaamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Effica-asiakastietojärjestelmän hallinta sekä valmiudet omaksua tuleva Apotti-asiakastietojärjestelmä. Työtehtävässä on etua eri kulttuurien tuntemuksesta.

Yhteystiedot: Vastaava ohjaaja Lea Bueno, 050 5171 103, lea.bueno@hel.fi
Johtava ohjaaja Marjo Pohjola, 050 3630 658, marjo pohjola@hel.fi
Työpaikan osoite: Suursuonlaita 1, 00630 HELSINKI
Palkkaus: 2628,07 e/kk
Työ alkaa: 16.8.2021
Työaika: 2-vuorotyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 24.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-01-341-21
Ilmoitus jätetty: 07.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sosiaaliohjaaja, lastensuojelu

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 24.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus