Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Sosiaaliohjaaja, lastensuojelu

Haemme sosiaaliohjaajaa avoimeen toimeen lastensuojelun sijoituksen sosiaalityön yksikön kotiutuksen arviointi- ja tukityön tiimiin.

Työn tavoitteena on varmistaa lapsen tai nuoren onnistunut kotiutuminen sijaishuoltopaikasta. Työskentely tapahtuu yhteistyössä lapsen, vanhempien ja lapsen vastuusosiaalityöntekijän ja sijaishuoltopaikan sekä mahdollisten muiden tahojen kanssa. Työssä tarvitaan hyvää lastensuojelulain tuntemusta sekä arviointi- ja tukityön menetelmällistä osaamista. Arviointi- ja tukityön dokumentointi, raportointi ja lausuntojen kirjaaminen ovat osa tehtävää työtä.

Sijoituksen sosiaalityössä perhehoidon palveluissa kotiutuksen tuki- ja arviointityötä tekee neljä sosiaaliohjaajaa. Lisäksi perhehoidon palveluissa työskentelee kolmetoista sosiaaliohjaajaa perhehoitolain mukaisina perhehoitajan vastuutyöntekijöinä.

Sosiaaliohjaajilla on oma tiimi, jossa esimiehenä toimii johtava ohjaaja. Työ edellyttää kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissakin. Työ sisältää ajoittain iltatyötä ja matkatyötä. Sosiaaliohjaajat osallistuvat myös työn kehittämiseen. Hyvät vuorovaikutus- ja dialogitaidot ovat välttämättömiä.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:

Hyviä vuorovaikutustaitoja ja soveltuvuutta tehtävään

Luemme eduksi:

Kokemuksen lastensuojelutyöstä, arviointityöstä ja vanhemmuuden tukityöstä.

Yhteystiedot: johtava ohjaaja Mirka Häyrynen, p. 040 6350923
vs. johtava sosiaalityöntekijä Maarit Koskinen, p. 040 5079486
Työpaikan osoite: Kumpulantie 15, 00520 HELSINKI
Palkkaus: 2562,02€
Työ alkaa: 11.10.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 06.10.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-01-610-21
Ilmoitus jätetty: 16.09.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 10957653

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sosiaaliohjaaja, lastensuojelu

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 06.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus