Skip to main content

Sosiaalityöntekijä

Tule meille työkaveriksi! Haemme Espoon kaupungin vanhusten palvelujen tulosyksikön Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin sosiaalityöntekijää tai sijaiskelpoista sosiaalityön opiskelijaa määräaikaiseen sijaisuuteen.

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorissa neuvotaan, palveluohjataan ja tehdään palvelutarpeen arviointeja sekä palveluihin liittyvät päätökset espoolaisille ikääntyneille. Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Sosiaalityöntekijät kuuluvat Asumisen palveluohjaus ja sosiaalityö -tiimiin ja tiimissä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 10 sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja hoitokoordinaattori.
Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorissa painottuu pääasiassa kotona asuvien asiakkaiden laaja-alainen palvelutarpeen arviointi sekä kotona asumisen tukeminen sosiaalityön keinoin. Asumisen palveluohjauksen tiimissä huolehditaan myös virka-aikaisesta kriisitilanteiden hoitamisesta sekä lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen hoiva-asumisen sijoitustoiminnasta. Yksikössä tehdään työtä alueellisesti yhteistyössä osana monialaista tiimiä sekä muiden palveluverkoston toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan alueellisen kotona tehtävän työn lisäksi pitkäaikaishoidon asumisyksiköiden asukkaiden sosiaalityöhön sekä Espoon sairaalan osastoille.

Nyt avoinna olevassa sijaisuudessa työ tulee sisältämään työskentelyä kotona asuvien henkilöiden parissa sekä mahdollisesti Espoon sairaalan osastoilla tehtävää työtä. Tarkempaa työnjaon määrittelyä tehdään valitun aloittaessa työnsä.

Työpaikan nimi: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori
Työaika: 37h 45min/vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta ja kykyä tiimi- ja verkostotyöhön.

Arvostamme positiivista asennetta ja halua oppia uutta. Ruotsinkielentaito katsotaan eduksi.

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Sanna Taina, p. 0468772733, sanna.taina@espoo.fi. Parhaiten tavoitettavissa sähköpostilla.
Työpaikan osoite: Karvasmäentie 6, 02740 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 3424,78 €/kk
Työ alkaa: 16.8.2021 - 15.2.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 09.08.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-02-1026-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 21.07.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sosiaalityöntekijä

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 28.07.2021

Jaa työpaikkailmoitus