Skip to main content

Sosiaalityöntekijä, HelppiSeniori

Etsimme Idän asiakasohjaukseen sosiaalityöntekijää toimimaan ikääntyneiden palvelun ytimessä.

Me HelppiSeniorissa olemme osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. HelppiSeniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella. Tehtävänämme on helsinkiläisten ikäihmisten laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä koordinointi.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kaikessa toiminnassamme pyrimme tukemaan asiakkaita omien voimavarojensa, niin sosiaalisten kuin taloudellistenkin, käyttöönotossa.

Asiakkaidemme asioissa teemme yhteistyötä kaupungin sisällä mm. kriisiosaston, kuntouttavan arviointiyksikön, gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa. Pyrimme aktiivisesti laajentamaan yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Nyt haussa olevan sosiaalityöntekijän työtehtävät kohdentuvat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja kuulemiseen. Asiakkaiden, omaisten ja verkostojen ohjaus ja neuvonta ovat osa päivittäistä työtäsi. Työhösi kuuluu myös omatyöntekijänä toimimista ja sosiaalihuoltolain mukaista yksilöhuollon päätöksentekoa. Tehtävänäsi on varmistaa, että asiakas ohjautuu mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin.

Sosiaalityöntekijän tukena on omalla alueella moniammatillinen tiimi, johon kuuluu kuuden sosiaalityöntekijäkollegan lisäksi asiakasohjaajia, kaksi asiakkuusvastaavaa sekä asiakkuuspäällikkö yhdessä johtavan sosiaalityöntekijän kanssa. Yksikössämme on myönteinen työilmapiiri, säännöllinen työnohjaus sekä hyvät mahdollisuudet oman työn suunnitteluun ja organisointiin. Työssä on mahdollisuus etätyöhön tilanteen mukaan ja työvälineet ovat toimivat. Myös osa-aikainen työ on neuvoteltavissa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme avointa ja innostunutta asennetta toimia yhdessä itseohjautuvan tiimin kanssa, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä, kykyä hahmottaa prosessien toimintaa sekä sitoutuneisuutta käyttää arvioinnissa vaadittavia arviointivälineitä.

Viransijaisuus on tällä hetkellä 28.2.2022 asti, mutta tarvittaessa voimme jatkaa sitä tämän jälkeen pidemmällekin.

Yhteystiedot: Johtava sosiaalityöntekijä Heidi Pietilä
heidi.pietila@hel.fi
09 310 37674
13.9.2021 jälkeen myös asiakkuuspäällikkö Jaana Oja
jaana.oja@hel.fi
09 310 43028
Työpaikan osoite: Kivikonkaari 21, 00940 HELSINKI
Palkkaus: 3.445,60 €/ kk
Työ alkaa: 1.10.2021-28.2.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 24.09.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-03-1400-21
Ilmoitus jätetty: 09.09.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sosiaalityöntekijä, HelppiSeniori

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen, Etätyö

Julkaistu 09.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus