Skip to main content

Sosiaalityöntekijä, palvelutarpeen arviointi

Kallio-Berghäll lapsiperheiden palvelutarpeenarviointi ja tuki -yksikkö hakee sosiaalityöntekijän virkaan alkaen 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Yksikkömme vastaa osasta Helsingin lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista ja lastensuojelun virka-ajan päivystystyöstä sekä koko Helsingin osalta ruotsinkielisten lasten palvelutarpeen arvioinnista. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella.

Monitoimijaiseen työryhmäämme kuuluu johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöstä ja sairaanhoitaja. Perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja psykologi antavat viikoittaisen työpanoksensa työryhmällemme. Olemme osa Kallion perhekeskusta, jossa toimii laajasti mm. neuvolaikäisten lasten perus- ja erityispalveluja. Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta merkittävää työtä. Arviointityö sopii hyvin työuran eri vaiheissa olevalle sosiaalityöntekijälle, joka pitää nopeasti vaihtelevasta työstä ja jolla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa.
Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista.

Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet, kuten säännölliset työryhmän kokoukset, lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Parityö on vahvuutemme ja työparin saat tarpeen mukaan joko eri yhteistyökumppaneista tai työryhmän sisältä. Helsingissä saat työhösi tarvittaessa juridista tukea oman toimialamme lakimiehiltä.

Sosiaalityöntekijänä vastaat palvelutarpeen arvioinnin asiakastyöstä, selvitysprosessin etenemisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä toimenpiteistä. Työhösi kuuluu myös konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana.

Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Saat meillä kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.
Tarjoamme käyttöösi myös HSL:n työsuhdematkalipun.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-793-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.

Kelpoisuusehto:

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja.

Luemme eduksi ruotsin kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon.

Yhteystiedot: Monika Possauner, johtava sosiaalityöntekijä, p. 050 3046 337
Työpaikan osoite: Toinen linja 4 C, 00530 HELSINKI
Palkkaus: 3680,36 e/kk
Työ alkaa: 1.1.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 07.12.2021 klo 16:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-01-793-21
Ilmoitus jätetty: 22.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11072969

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sosiaalityöntekijä, palvelutarpeen arviointi

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen, Etätyö

Julkaistu 22.11.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus