Skip to main content

Sosiaalityöntekijä, perhesosiaalityö

Haemme sosiaalityöntekijää perhesosiaalityön vakituiseen virkaan Itäkadun perhekeskukseen 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Perhesosiaalityössä toimit sosiaalihuoltolain mukaisesti erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä lasten, perheiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Helsingin kaupungilla perhesosiaalityö on vakiintunut osa palveluverkostoa. Perhesosiaalityön työryhmässä työskentelee tällä hetkellä 21 sosiaalityöntekijää ja kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää. Työryhmä toimii kuudessa eri toimipisteessä. Meillä sinua odottaa lämmin ja vastaanottavainen tiimi, jossa keskustelu on avointa ja toista arvostavaa.

Työssäsi vastaat lapsen asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä sekä tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja heidän omien voimavarojensa käyttö vahvistuu. Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Koronapandemian aikana teemme joustavasti etätöitä, mutta tapaamme kuitenkin asiakkaita sekä viranomaisiaverkostoja myös kasvokkain toimistotapaamisilla ja kotikäynneillä.

Syksyllä 2021 pääset mukaan käyttöönottamaan uutta asiakastietojärjestelmä -Apottia ja tapaa tehdä entistä läpinäkyvämpää asiakastyötä.

Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä ja asiakasta arvostavaa työtapaa. Arvostamme joustavuutta sekä reipasta työotetta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, sekä tiimi- ja parityöskentelyyn. Työ edellyttää myös verkostotyön taitoja ja hyvää kirjallista ilmaisukykyä.

Työryhmämme on avoin ja keskusteleva. Meillä on kehittämismyönteinen työote ja vahva tekemisen meininki. Työryhmämme jäsenet ovat mukana useissa kaupunkitason kehittämisen työryhmissä. Työryhmässämme kaikki tukevat toisiaan ja vaikka työ on itsenäistä, panostamme siihen, että jokainen saa työhönsä tarvitsemansa tuen. Meillä on loistava porukka töissä. Tervetuloa mukaan!

Tarjoamme sinulle vaihtelevan ja mielenkiintoisen työn. Helsingin kaupungin mahdollisuudet täydennyskoulutukseen ovat laajat ja laadukkaat. Työtäsi tukevat viikoittaiset työryhmän kokoukset, vahva lähiesihenkilön tuki, kollegat sekä ulkopuolinen työnohjaus. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus tukevat työnsuunnittelua sekä työssä jaksamista. Tarjoamme käyttöösi HSL:n työsuhdematkalipun ja lounasedun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon hankkimisessa.

Oletko sinä etsimämme sosiaalityön ammattilainen? Olethan rohkeasti yhteydessä, vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-323-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Luemme eduksi Helsingin sosiaali- ja terveystoimen organisaation ja tietojärjestelmän tuntemisen sekä kokemusta perhesosiaalityöstä sekä työskentelystä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa.

Yhteystiedot: johtava sosiaalityöntekijä Elina Nordqvist (Kallio ja Itäkatu)
elina.nordqvist@hel.fi, p.040 664 5548
Työpaikan osoite: Itäkatu 11, 00930 HELSINKI
Palkkaus: 3424.78 €/kk
Työ alkaa: 1.6.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 17.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-01-323-21
Ilmoitus jätetty: 03.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sosiaalityöntekijä, perhesosiaalityö

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 14.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus