Skip to main content

Tekninen tukihenkilö

Lekatech Oy on kehittänyt sähköisen rikotusvasaran käytettäväksi kaivin- ja kaivoskoneiden kanssa. Yrityksemme on harvinainen, valmistavan teollisuuden startup. Kehitystyön edetessä tuotetutkimuksesta ja prototyyppien testaamisesta seuraavaksi asiakaspilotointiin, tarvitsemme lisää voimaa käytännön tekemiseen.

Tekninen tukihenkilö

on keskeinen henkilö asiakasyhteyden luomisessa ja ylläpitämisessä. Hän opastaa asiakasta Lekatechin tuotteiden käytössä ja ylläpidossa.

Tehtäväkuvaus

Teknisen tukihenkilön toimenkuva on laaja-alainen. Hän tekee alkuvaiheessa pääosan tuotteiden kokoonpanotyöstä. Hänellä on päärooli tuotteiden tehdastestauksessa ja testaukseen liittyvän tiedon keräämisessä. Pilottiasiakkaalla Tukihenkilö vastaa Lekatechin tuotteen oikeasta asennuksesta osaksi asiakkaan konetta. Henkilö kouluttaa ja opastaa asiakkaan henkilöstön Lekatechin tuotteen käyttöön ja on
asiakastestien aikana mukana asiakkaan tekemissä kokeissa tarpeen vaatimassa laajuudessa. Myöhemmässä vaiheessa Tukihenkilö kouluttaa uutta henkilökuntaamme kokoonpanotyöhön, asiakastukeen ja huoltoon. Hän tulee olemaan keskeinen henkilö eri asiakkaiden koulutuksessa, huoltoneuvonnassa sekä takuuasioiden hoidossa. Lekatechin tuotteita kehitetään vuosien saatossa isoin askelin, jolloin kyseisellä henkilöllä on tärkeä rooli uusien ominaisuuksien jalkauttamisessa asiakkaille ja palautteen keräämisessä yhtiömme jatkokehityksen tarpeisiin.

Vaadittava osaaminen

Tehtävä on laaja-alainen ja se edellyttää osaamista sen mukaisesti. Erityisesti seuraavia arvostamme:

  • Tekninen ja käytännöllinen peruskoulutus sekä työhistoria
  • Kokemusta erilaisten liikkuvien koneiden parissa työskentelystä
  • Hyvä englannin- ja suomen kielen taito
  • Näkemystä niin mekaniikkaan, sähkötekniikkaan kuin ohjaustekniikkaan

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Pienessä, kasvavassa yrityksessä perusvaatimus koko henkilöstölle on maanläheisyys sekä aktiivinen ja innokas ote uuden oppimiseen. Edellisten lisäksi tehtävä edellyttää erityisesti seuraavia ominaisuuksia:

  • Oma-aloitteinen, toimeen tarttuva ja itsenäinen ote työhön
  • Käytännöllinen, ratkaisukeskeinen
  • Luonteva kyky ja halu asioida erilaisten ja eritaustaisten ihmisten kanssa
  • Aito kiinnostus ja innostus tekniikkaan

Työ edellyttää vaihtelevan määrän matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.

Tarjoamme

Kasvava yrityksemme tarjoaa kiinnostavia kehitysmahdollisuuksia innokkaille tekijöille. Jokainen yksittäinen henkilö voi vaikuttaa olennaisesti yrityksen menestykseen ja olla osa sitä. Palkassa huomioidaan tehtävän vaativuus. Päivittäinen toimintailmapiirimme on välitön ja joustava.

Tervetuloa innokkaaseen joukkoomme!

Työ on tarkoitus aloittaa elokuussa 2022.

Lekatech sijaitsee Kausalassa, Kouvolan ja Lahden välillä. Kausalassa on myös työpiste silloin, kun henkilö ei ole asiakkaan luona.

Lisätietoja ja hakemukset

Lisätietoja antaa tarvittaessa toimitusjohtaja Antti Anttila, puh 040 742 6565. Hakemus ja CV pyydetään lähettämään osoitteeseen antti.anttila@lekatech.fi ilmoituksen määräaikaan mennessä.

Tekninen tukihenkilö

47400 Kausala
Kokopäiväinen, Vakituinen
3 - 5 vuotta
Ammatillinen koulutus

Julkaistu 27.06.2022

Jaa työpaikkailmoitus