Skip to main content

Tietoturva-asiantuntija, 1-2 paikkaa

Organisaation esittely

Verohallinnossa teet työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi monipuolisissa yhteistyöverkostoissa ja projekteissa. Olet arvostettu jäsen uudistuvassa asiantuntijaorganisaatiossa, jossa sinua kannustetaan kehittymään. Sinuun luotetaan ja osaamistasi arvostetaan.

Arvostamme työntekijöissämme luovia ongelmanratkaisutaitoja, kykyä muuttua ja oppia uutta, itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista, yhteistyö-, verkostoitumis- ja asiakaspalvelutaitoja, hyvää tiedonhallintaa ja kokonaisuuksien hahmottamista. Haluamme auttaa myös sinua kehittämään näitä puolia itsessäsi.

Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö toimii Verohallinnossa valtakunnallisesti. Haemme yksikköön tieto- ja kyberturvallisuuden erityisosaajaa, jolla on vankan turvallisuusosaamisen lisäksi halu ymmärtää verotustoiminnan digitalisaatiokehitystä ja mahdollistaa sitä tietoturvaratkaisuin. Olet hakemamme henkilö, jos koet hallinnollisten prosessien kehittämisen tärkeäksi ja kiinteäksi osaksi työtäsi mutta samalla sinulla on mielenkiintoa ja näkemyksiä kehittää moderneja tietoturvallisia teknologiaratkaisuja.

Tehtävän kuvaus

Tietoturva-asiantuntijana päätehtäväsi on kehityshankkeiden tai keskeisten tietojärjestelmien tieto- ja kyberturvallisuuden turvallisuuden ohjaus ja kehittäminen. Toimit yhdessä tai useammassa hankkeessa turvallisuuden vastuuroolissa varmistaen turvallisuusasioiden toteutumisen tiiviissä yhteistyössä hankejohdon ja muun henkilöstön kanssa. Työsi voi sisältää esimerkiksi uhkamallinnusten ja riskianalyysien ohjaamista, vaatimusten, arkkitehtuurin tai hallintamallin suunnittelua, henkilöstön kouluttamista tai turvallisuusresurssien ohjaamista, sekä tarkastusten ja testaamisen koordinointia ja suunnittelua. Osallistut tarpeen mukaan myös Verohallinnon kyberturvallisuuden kehittämisprojekteihin.
Tietoturva-asiantuntija:

 • ohjaa ja kehittää kehityshankkeiden sekä keskeisten tietojärjestelmien tietoturvallisuutta
 • osallistuu Verohallinnon kyberturvallisuuden kehittämisprojekteihin
 • toimii yksikön asiantuntijana sille osoitettavissa tehtävissä

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista
löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

 • hallinnollista sekä teknistä tietoturvaosaamista ja halua opetella aktiivisesti uutta
 • avointa ja ratkaisukeskeistä asennetta sekä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta
 • kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja suunnitelmallista työtapaa
 • hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Eduksi luemme:

 • kokemuksen ketteristä ohjelmistokehitysmalleista ja pilviteknologioista
 • kokemuksen projektityöstä ja ohjelmistokehityksestä
 • kokemuksen tietoturva-asiantuntijan tai teknisen arkkitehdin tehtävistä
 • tietoturvallisuuden ammattisertifioinnit

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.11.2021
tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 29.9.2021 16:15

ID: 28-1054-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Verohallinto
PL 325
00052 VERO

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 13-14 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 13-tasolla 4217,90 euroa kuukaudessa ja 14-tasolla 4707,37 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

Joustava työaika, etätyöskentelymahdollisuus, liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu, hierontaetu sekä ateriatuki. Tarjoamme sinulle lisäksi innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 2

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Samuli Bergström
Johtaja
029 512 4227
etunimi.sukunimi@vero.fi

Työpaikan tiedot

Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö
Vääksyntie 4
00510
Helsinki

tai

Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö
Yhteiskouluntie 13
04401
Järvenpää

tai

Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö
Hatanpään valtatie 36
33101
Tampere

tai

Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö
Lemminkäisenkatu 14-18 B
20520
Turku

tai

Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö
Viestikatu 7 A
70600
Kuopio

tai

Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö
Poikkikuja 7
65101
Vaasa

tai

Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö
Sepänkatu 20
90100
Oulu

tai

Hakija voi esittää toiveen työskentelypaikasta

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.
Haastattelut järjestetään Teamsin välityksellä viikoilla 41.
Virka sijoitetaan jollekin hakuilmoituksessa ilmoitetulle paikkakunnalle.
Työtä on mahdollista tehdä monipistetyöskentelynä, eli voit kuitenkin
toivoa työskentelypaikkaa sellaiselta paikkakunnalta, jossa on
Verohallinnon toimipiste.
Työskentelypaikasta sovitaan erikseen. Sinun tulee kuitenkin olla valmis työskentelemään virkapaikallasi tarvittaessa.

Lisätietoja: Tutustu työnantajaan!

Tietoturva-asiantuntija, 1-2 paikkaa

Helsinki
Järvenpää
Tampere
Turku
Kuopio
Vaasa
Oulu
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 15.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole

Jaa työpaikkailmoitus