Skip to main content

Tilahallintopäällikkö HUS Tilakeskus

Kiinnostaako sinua itsenäinen ja monipuolinen työ HUS Tilakeskuksessa?

Haemme Tilahallintopäällikköä HUS Tilakeskukseen Helsinkiin.

HUS Tilakeskuksen vastuulle kuuluvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpidon, kunnossapidon sekä rakennuttamisen tilaus, vuokraus ja hallinnointi, uudis- ja perusparannushankkeiden ohjelmointi, hankesuunnittelu ja valvonta sekä turvallisuus, energia- ja ympäristöasiat. HUS Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 220 milj. euroa. HUSin neljän vuoden investointisuunnitelmassa on esitetty rakennusinvestointeihin noin 750 milj. euroa. HUS Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, jonka palveluksessa on 30 henkilöä ja toimitilojen kokonaismäärä noin 940 000 neliömetriä. 

Tilahallintopäällikön tehtäviin kuuluvat voimassa olevien ulkoisten vuokrasopimusten hallinta, uusien vuokratilojen hankinta sekä niihin liittyvät vuokrasopimusneuvottelut ja päätösten valmistelu sekä muut sisäisen- ja ulkoisen vuokrauksen, sopimushallinnan ja kiinteistötalouden asiantuntijatehtävät. Tehtävään sisältyy myös HUSin tilankäytön tehostamiseen sekä tilahallinnan raportointiin liittyvät tehtävät. Tilahallintopäällikkö on HUS Tilakeskuksen johtoryhmän jäsen.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä työnhakulomakkeella. Haku päättyy 29.9.2021.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus hallinto- tai johtamistehtävistä. Viran hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä, asiakaspalveluhenkisyyttä ja tiimityöskentelytaitoja. Kokemus julkisen sektorin toiminnasta katsotaan eduksi. Hakijat voivat esittää palkkatoivomuksensa.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo, puh. 040 588 6793

Tilahallintopäällikkö HUS Tilakeskus

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 15.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus