Skip to main content

Tuntiopettaja, englanti (YTO)

Tule Stadin ammatti- ja aikuisopiston huipputiimiin valmentamaan tulevaisuuden tekijöitä!

Oletko kiinnostunut vahvistamaan opiskelijoiden työssä ja elämässä tarvittavia taitoja sekä valmiuksia jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen? Innostutko opiskelijalähtöisestä ohjauksesta? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme osaaja.

Haemme joukkoomme yhteisten tutkinnon osien opettajaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon. Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot ovat kaikille aloille yhteisiä ja tukevat ammatillisia opintoja. Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tuntiopettajan tehtävään kuuluu englannin opetus, ohjaus ja arviointitehtävät, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä yksilöllisten opintopolkujen laatiminen. Tehtävään voi sisältyä myös ruotsin opetusta.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen ja osaamisesi kehittymistä tukevan työn maamme suurimmassa ammattioppilaitoksessa. Pääset tekemään työtäsi moniammatillisissa työtiimeissä ja tulet saamaan työhösi kollegoiden ja johdon tuen. Opettajana pääset kehittämään pedagogista toimintaa ja ohjaamaan eri ikäisiä opiskelijoita kohti työuraansa.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä aktiivista otetta työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Olet kiinnostunut opiskelijoiden yksilöllisistä oppimisen tarpeista ja sinulla on kykyä tukea erilaisia opiskeluvalmiuksia omaavia opiskelijoita osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Odotamme sinulta kehittävää työotetta sekä innostusta jakaa osaamistasi.

Palvelussuhteen alkaessa tehtävä sijoittuu Kampukselle 5.

Hakuajan päätyttyä osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestetään alustavan suunnitelman mukaan Hattulantien toimipaikassa 8.11.2021 klo 12.00-15.00.

Kelpoisuusehdot:
Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan.

Yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvien osa-alueiden opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 op/55 ov laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa osa-alueessa ja vähintään 60 op/35 ov laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa osa-alueissa sekä vähintään 60 op/35 ov laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Vaadittava opettajakelpoisuus; tutkinto, opetettavat aineet (opintopisteet/opintoviikot) sekä pedagogiset opinnot tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi edellytämme digitaalisia taitoja ja digitaalisten oppimisympäristöjen hallintaa.

Luemme eduksi ruotsin kielen opettajan kelpoisuuden.

Yhteystiedot: koulutuspäällikkö Satu Suihkonen
09 310 82283
satu.suihkonen@hel.fi

Tavoitettavissa puhelimitse to 28.10. klo 13-14.
Työpaikan osoite: Hattulantie 2, 00550 HELSINKI
Palkkaus: OVTES Osio c, vuosityöaika
Työ alkaa: 1.1.2022 - 31.12.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 04.11.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-03-315-21
Ilmoitus jätetty: 21.10.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11018441

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Tuntiopettaja, englanti (YTO)

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 04.11.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus