Skip to main content

Tuntiopettaja, talotekniikka

Haemme Stadin ammatti- ja aikuisopistoon talotekniikan määräaikaista tuntiopettajaa ajalle 1.11.2021 -31.7.2023.

Tehtävään kuuluu talotekniikan opettajana toimiminen ja valittavalla henkilöllä tulee olla valmius opettaa yhtä tai useampaa talotekniikan perustutkintoon kuuluvaa osaamisalaa (putkiasennus, kylmäasennus, tekninen eristäminen, iv-asennus ja peltisepät). Lisäksi tehtävänä on tuoda asiantuntijana vahvaa osaamista tulevaisuuden energiaosaajien koulutuspolkujen kehittämiseen. Tehtävässä korostuvat ohjauksellinen ja asiakaslähtöinen työote, vahvat organisointitaidot sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn sekä työyhteisön tuen. Helsingin kaupungin työntekijöillä on myös käytössään kattavat henkilöstöedut.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Vaadittava opettajakelpoisuus; tutkinto, opetettavat aineet (opintopisteet/opintoviikot) sekä pedagogiset opinnot tulee selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi.

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään alan työkokemusta ja energia-alan osaamista sekä kehittämis- ja verkosto-osaamista.

Luemme eduksi hyvät energia- ja talotekniikka-alan yrityssuhteet pääkaupunkiseudulla, hankeosaamisen ja innovatiivisen lähestymistavan, tietotekniset taidot ja aiemman kokemuksen opetusalasta. Tehtävät ovat osa tulevaisuuden energiaosaajien koulutuspolkujen kehittämistä osana eri koulutuksen järjestäjien yhteistyötä.

Yhteystiedot: apulaisrehtori Sari Slöör
09 310 64093
sari.sloor@hel.fi
Työpaikan osoite: Sturenkatu 18, 00510 HELSINKI
Palkkaus: OVTES
Työ alkaa: 1.11.2021 - 31.7.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 27.10.2021 klo 15:30
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-03-296-21
Ilmoitus jätetty: 13.10.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11005245

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Tuntiopettaja, talotekniikka

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 13.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus