Skip to main content

PunaMusta Median strategian ytimessä ovat asiakaskeskeisyys ja asiakkaan kumppanina toimiminen. Digitaalinen murros vaatii toimintamallien muutosta. Kehitämme sekä palveluita että organisaatiota toimintakulttuuriin, jossa yhdistyy asiakkaidemme tarpeiden ymmärrys, ratkaisujen laadukkuus ja palveluiden käytön helppous. 

Saavuttaaksemme strategiset tavoitteet etsimme energistä ja muutoskykyistä TUOTANTOJOHTAJAA vastaamaan PunaMusta Media -konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan vastuullisesta tuotannosta ja sen kehittämisestä.

Tehtävänäsi on koko konsernin tuotannon johtaminen ja tuotantotavoitteiden sekä -strategian määrittäminen ja toteuttaminen. Digitaalisen murroksen keskellä olennaista tehtävässä onnistumisessa on tuotannon optimointi, tuotanto-organisaation valmentava johtaminen sekä jatkuva prosessien kehittäminen. Apunasi tavoitteiden saavuttamisessa toimii ammattitaitoinen tuotanto-organisaatio. Konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat Joensuussa, Tampereella, Forssassa, Vantaalla ja Oulussa.

Tuotantojohtajana:

 • vastaat tuotantotoiminnan kannattavuudesta, turvallisuudesta ja tehokkuudesta
 • varmistat kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen onnistumisen tuotannollisesta näkökulmasta
 • valmennat tuotanto-organisaatiota menestymään, kehittymään ja saavuttamaan asetetut strategiset tavoitteet
 • vastaat koko painopalveluiden koneiden ja laitteiden kunnossapidosta ja sen kehittämisestä
 • kehität ja analysoit tuotanto- ja kunnossapitodataa, raportointia sekä tuot niiden perusteella kehitysehdotuksia
 • kehität ja viet eteenpäin arvojemme mukaista työskentelykulttuuria
 • sinulla on merkittävää näyttöä muutoksen läpiviennistä ja olet systemaattisesti pystynyt kehittämään vastuualueesi toimintoja
 • toimit linkkinä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välillä
 • osallistut konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtoryhmätyöskentelyyn, vastaat tuotannon raportoinnista ja strategisten tavoitteiden saavuttamisesta

Arvostamme:

 • soveltuvaa koulutusta
 • tiedolla johtamisen taitoja
 • ajanmukaista valmentavaa otetta työhön
 • tuloksellisuutta, kunnianhimoa ja näyttöjä kannattavuuden kehittämisestä
 • strategista näkemystä ja strategian toteuttamistaitoja
 • vahvaa kokemusta tuotantotoiminnasta sekä LEAN-periaatteiden tuntemusta
 • oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä
 • analyyttisia ja systemaattisia toimintatapoja
 • kykyä viedä laajoja muutosprojekteja eteenpäin ja käytäntöön
 • näkemystä kokonaisvaltaisesta osaamisen kehittämisestä
 • avointa ja välitöntä asennetta, kykyä innostaa organisaatiota sekä erinomaisia ihmissuhde- ja esihenkilötaitoja
 • englannin kielen taitoa

Tarjoamme sinulle haastavan ja mielenkiintoisen työtehtävän lisäksi mahdollisuuden kehittyä arvostetussa ja kehittyvässä konsernissa. Pääset vaikuttamaan omalla panoksellasi konsernin kasvuun ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin yhdessä muun organisaation kanssa.

Raportoit työssäsi konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtajalle. Työ edellyttää matkustamista kotimaassa. Ensisijainen työpisteesi voi sijaita konsernin eri tuotantolaitoksissa.

Lisätietoja antaa näkyvyys- ja painoliiketoiminnan johtaja Jari Avellan puhelimitse 050 323 3885

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV:n palkkatoivomuksineen pyydämme
lähettämään 30.11.2021 mennessä sähköpostilla: rekry@punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat viestintäalan konsernin, jonka päätoimipaikkana on Joensuu. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103,0 M€, ja palveluksessamme on tällä hetkellä noin 640 alan ammattilaista. Osakkeemme on listattuna NASDAQ Helsinki Oy:ssä. PunaMusta Media Oyj on osa Laakkonen Yhtiöitä.

Tuotantojohtaja

Joensuu
Tampere
30300 Forssa
Vantaa
Oulu
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 24.11.2021

Jaa työpaikkailmoitus