Skip to main content

Tuotantopäällikkö

Me Yarassa tuotamme ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristönsuojeluun. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa osallistumme globaalien haasteiden kuten ruoan ja luonnonvarojen riittävyyden sekä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen kannattavasti ja vastuullisesti.

Yaran Kokkolan tehtailla tuotetaan rehufosfaatteja ja kaliumsulfaattia. Kokkolassa operoimme myös fosforihappo- ja ammoniakkiterminaalia. Kokkolan tehtailla työskentelee noin 75 osaajaa.

Vahvistamme Kokkolan tehtaan organisaatiota ja haemme

TUOTANTOPÄÄLLIKKÖÄ

johtamaan rehufosfaatin tuotantoa sekä kehittämään toimintaa entistä paremmin vastaamaan yhtiön tavoitteita turvallisuuden, luotettavuuden ja tuottavuuden osalta.

Odotamme valittavalta henkilöltä erinomaista turvallisuusasennetta ja vahvaa prosessiteknistä osaamista sekä henkilöstöjohtamisen taitoja. Olet osa tehtaan johtoryhmää ja raportoit tehtaanjohtajalle. Omaat vahvan halun kehittää toimintaa, tukea turvallisten toimintatapojen kehittämistä sekä koordinoida osaston kehityshankkeita.

Vastuut:

 • Rehufosfaattituotannon kokonaisvaltainen johtaminen
 • Lain- ja asetusten mukaisen toiminnan varmistaminen
 • Osaston henkilöstösuunnittelu sekä osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen
 • Osaston tuotanto- ja kustannusbudjetin laatiminen ja vastuu näiden toteutumisesta systemaattista toimintatapaa noudattaen
 • Kunnossapidon tukeminen toiminnan luotettavuuden varmistamisessa
 • Osaston investointiprojektien koordinointi ja priorisointi
 • Toimiminen vaarallisten kemikaalien, teollisen käsittelyn sekä varastoinnin käytönvalvojana koskien rehufosfaattitehdasta ja ammoniakin käsittelyä sekä varastointia
 • Toimiminen maakaasun käytönvalvojana rehufosfaattitehtaan osalta
 • Toiminnan kehityspotentiaalien tunnistaminen ja korjaavien toimien määritys
 • Osastojen välisen yhteistyön sekä toimintamallien kehittäminen osana tehtaan johtoryhmää

Edellytykset:

 • Soveltuva tekninen korkeakoulu/yliopistotutkinto
 • Vähintään 5 vuoden työkokemus vastuullisista tehtävistä teollisuudessa
 • Muutosjohtaminen ja Lean –osaaminen katsotaan eduksi
 • Systemaattinen ja analyyttinen toimintatapa
 • Hyvät vuorovaikutus- ja henkilöstöjohtamisen taidot
 • Vahva halu kehittää omaa ja organisaation osaamista
 • Sujuva suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito

Lähetä cv:si ja palkkatoiveesi 15.08.2021 mennessä nettisivumme www.yara.com/careers kautta.

Lisätietoja tehtävästä antavat

Miika Uusitalo, Tehtaanjohtaja, p. 050 385 4004

Heini Lampela, HR Business Partner, p. 050 305 1544

Tuotantopäällikkö

Kokkola
Kokopäiväinen, Vakituinen

Julkaistu 26.07.2021

Jaa työpaikkailmoitus