Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Suositellut työpaikat

Tutkija Perusterveydenhuollon yksikköön

Kiinnostaisiko sinua tutkijan tehtävä, tervetuloa joukkoomme!

Kaksi täysiaikaista (100 %) tutkijan tehtävää on tarkoitettu väitöskirjaa tekeville tutkijoille, jotka toimivat perusterveydenhuollossa jossain HUS-alueen kunnassa. Hakija hakee paikkaa täysiaikaiseen (100 %) tehtävään ajaksi 1.1. - 30.6.2022 tai ajaksi 1.7. - 31.12.2022 tai osa-aikaiseen (50 %) tehtävään ajaksi 1.1. - 31.12.2022. Hakija voi myös hakemuksessaan ilmoittaa, jos hänelle sopii useampi haettavana olevista vaihtoehdoista.

Hakijan tulee täyttää Webropol-lomake, liittää siihen tutkimussuunnitelma (max 4 sivua), abstrakti suunnitelmasta (max ½ sivua), CV (max 2 sivua), eettisen lausunnon kopio ja tutkintotodistuksen / opintosuoritusten kopio.

Webropol-lomakkeen linkki:
https://link.webropol.com/s/tutkijapaikat-2022

Tehtävässä ei ole varsinaisesti asetettuja kelpoisuusvaatimuksia.

Tutkijan tehtävien rahoitussopimuksen mukaan tutkijapaikan saamisen edellytyksenä on se, että tutkijalla on voimassa oleva palvelussuhde johonkin HUS-alueen kuntaan ja hänellä on esimiehensä suostumus hakea tutkijapaikkaa. Sopimuksen mukaan kunta sitoutuu myöntämään valitulle tutkijalle virkavapaata tai työlomaa määräaikaisen työsuhteen ajaksi.

Edelleen sopimuksen mukaan tutkijapaikat on tarkoitettu väitöskirjaa tekeville tutkijoille. Hakuedellytyksenä on lisäksi, että hakija on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ja hän kuuluu johonkin Helsingin yliopiston tohtoriohjelmaan. Tämä edellyttää sitä, että hakijalla tulee olla joko suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomainen tutkinto, joka on verrattavissa suomalaiseen ylempään korkeakoulututkintoon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ulkomaisen tutkinnon on annettava suoritusmaassaan kelpoisuus tohtorikoulutukseen.

Tutkijapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joille ei ole myönnetty vastaavaa jaksoa aikaisemmin. Aikaisempi myönnetty jakso ei ole kuitenkaan este jakson hakemiselle.

Yhteystiedot

Lisätiedot: Tutkimusjohtaja Lena Thorn, lena.thorn@helsinki.fi

Tutkija Perusterveydenhuollon yksikköön

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 01.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus