Skip to main content

Tutkintasihteeri, Helsinki

TYÖPAIKAN ESITTELY
Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 2 000 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.

Työpaikan tiedot: Helsinki

TEHTÄVÄN KUVAUS
Valvontaosasto on organisoitunut viiteen toimintayksikköön: yritystarkastus, tutkinta, analyysi- ja tiedustelu, tullivalvonta sekä ohjaus- ja asiantuntijapalvelut. Tutkinta vastaa Tullin toimialaan kuuluvien rikosten esitutkinnasta.

Tulliin haetaan

tutkintasihteeriä (tullitarkastajan virka, sijoituspaikka Helsinki)

Viran tehtäviin sisältyy esitutkintaan liittyvän aineiston hallinnointi ja muokkaus, rikostorjunnan tietojärjestelmiin tehtävät kirjaukset, esitutkintapöytäkirjojen laatimiseen liittyvät avustavat tehtävät sekä muut operatiivista toimintaa tukevat tehtävät.

VAATIMUKSET
 soveltuvaa koulutusta
 valmiutta osallistua Tullin rikostorjunnan peruskoulutukseen
 hyviä ICT-taitoja tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan osalta
 hyvää organisointikykyä ja tarkkuutta sekä oma-aloitteisuutta
 hyviä vuorovaikutustaitoja, erityisesti kirjallista esitystaitoa
 riittävää käytännön kielitaitoa englannin kielen osalta

Luemme eduksi

 rikostorjunnan lainsäädännön tuntemuksen
 aiemman työkokemuksen tutkintasihteerin tehtävistä tai vastaavista tehtävistä
 valvontasektorin menetelmien ja tietojärjestelmien tuntemuksen

Virkaan nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen (VirkamL 7§).

Viran palkkaus määräytyy Tullin palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso) sekä sen lisäksi maksettavasta henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on 8-44 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta pätevyydestä riippuen. Tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuustasolle 9 (vaihteluväli 2191,09 - 2921,46 €/kk).
Tarjoamme

 liikunta- ja kulttuuriedun
 mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen

Tehtävä alkaa 3.10.2022 tai sopimuksen mukaan.
Virassa noudatetaan virastotyöaikaa (7 t 15 min / vrk ja 36 t 15 min / vk).
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Virkapaikka on Helsinki Pasila.

Ajokortti on tehtävässä välttämätön.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Suosittelemme hakemaan tehtävää ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta.
ID: 28-901-2022

WWW-osoite: http://www.tulli.fi
Yhteystiedot: Sami Outinen, valvontapäällikkö, 0295 5200 vaihde, etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tero Virtanen, tulliylitarkastaja, 0295 5200 vaihde, etunimi.sukunimi@tulli.fi
Työpaikan osoite: 00520 HELSINKI
Työ alkaa: Tehtävä alkaa 3.10.2022 tai sopimuksen m
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 19.08.2022 klo 16:15
Jätä hakemus: Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Mainitse ilmoituksen ID hakemuksessa ja kirjekuoressa.
Postitse: Tullin kirjaamo (kirjaamo@tulli.f) PL 512 (käyntiosoite Opastinsilta 12, Helsinki) 00101 Helsinki
Ilmoitus jätetty: 01.07.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11498356

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti

Tutkintasihteeri, Helsinki

Tulli
Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 01.07.2022

Jaa työpaikkailmoitus

Haluatko suosituksia samankaltaisista työpaikoista sähköpostitse?Tilaa hakuvahti