Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Suositellut työpaikat

Valmiuspäällikkö

Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. ET vastaa jäsenyritystensä henkilöstön työehtoja koskevasta sopimustoiminnasta sekä neuvoo ja kouluttaa jäseniään, tekee selvityksiä ja välittää tietoa. ET noudattaa kestävän edunvalvonnan periaatteita ja toimintatapoja. ET on noin 40 henkilön asiantuntijatyöyhteisö, joka toimii viihtyisissä tiloissa Helsingin keskustassa Etelärannassa.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuden varmistamisessa elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyö on ratkaisevassa asemassa. HVK tukee tätä yhteistyötä ohjaamalla Huoltovarmuusorganisaation sektorien ja poolien toimintaa.

Sähköpooli on yritysten ja viranomaisten välinen yhteistyöelin. Osana energia-alan huoltovarmuuden kehittämistä Sähköpooli edistää sähkön siirron ja jakelun sekä tuotannon alalla toimivien yritysten jatkuvuuden hallintaa ja varautumista, ml. toimialan materiaalinen varautuminen. Poolin keskeinen tehtävä on luoda uutta kyvykkyyttä huoltovarmuuden turvaamiseksi sähköjärjestelmän vahvassa murroksessa. Tätä pooli toteuttaa muun muassa osallistuen HVK:n pitkäjänteiseen Energia 2030 -ohjelman toteutukseen. HVK ja ET ovat solmineet sähköpoolin poolisopimuksen, jonka tarkoituksena on suunnitella ja edelleen toteuttaa huoltovarmuutta sähköalalla.

Haemme Sähköpooliin

Valmiuspäällikköä

poolisihteerin tehtävään. Poolisihteeri vastaa poolin käytännön toiminnasta sekä suunnittelee, valmistelee ja organisoi toimenpiteitä alan huoltovarmuuden kehittämiseksi Sähköpoolin ja HVK:n ohjauksessa. Työhön kuuluvat eri tavoin toimivien organisaatioiden yhteistyön koordinointi ja toiminnan kehittäminen, varautumiskoulutuksen suunnittelu ja läpivienti sekä viestintä yrityksille ja sidosryhmille. Työ sisältää myös projektien ohjausta, jatkuvuuden hallinnan tukemista yrityksissä. Poolisopimuksen mukaisesti työnantaja on ET.

Hakemallamme henkilöllä on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä monipuolinen energia-alan kokemus vaativissa asiantuntija- tai johtotehtävissä mielellään elinkeinoelämän puolelta. Varautumistyön tuntemus sekä kokemus projekti- ja verkostotyyppisestä työstä luetaan myös eduksi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja pitkäjänteistä toimintatapaa, suunnitelmallisuutta, luovuutta sekä kykyä tarttua toimeen myös käytännön rutiiniasioissa. Verkostoidut helposti ja sinulla on hyvät neuvottelu- ja yhteistyötaidot. Olet työssäsi aikaansaava, itseohjautuva, huolellinen ja luotettava. Pystyt koordinoimaan isojakin kokonaisuuksia ja osaat viedä läpi sisäisiä projekteja sekä kykenet myös esiintymään ja toimimaan kouluttajana. Erinomainen suomen kielen ja sujuva englannin kielen taito ovat tehtävässä välttämättömiä, ruotsin kielen taito on eduksi. Tehtävä vaatii matkustusvalmiutta erityisesti kotimaassa.

Tarjoamme sinulle haastavan ja vastuullisen tehtävän, jossa pääset mukaan vaikuttamaan Suomen huoltovarmuuden ja varautumisen kehittämiseen. Työ on hyvin itsenäistä ja monipuolista yhteiskunnallisesti merkityksellisten asioiden parissa. Monipuolisessa verkostoympäristössä on laajat mahdollisuudet kehittyä ja kehittää.

Tehtävä edellyttää valitulle henkilölle tehtävää perusmuotoista turvallisuusselvitystä.

Lisätietoja tehtävästä antavat johtaja Jari Kostama maanantaina 20.9. klo 15:00–16:30 ja torstaina 23.9. klo 15:00–16:30 puh. 050 301 1870 sekä muina aikoina MPS:n konsultti Jenni Luoma sähköpostitse jenni.luoma(at)mps.fi. Voit myös varata soittoajan sähköpostitse.

Jos innostuit, ota yhteyttä tai täytä hakemuslomake palkkatoiveineen ja liitä mukaan hakemuksesi sekä CV:si hakupainikkeen kautta viimeistään 28.9.2021.


Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Energiateollisuus ry:llä on noin 270 jäsenyritystä ja 60 yhteistoimintajäsentä. ET edistää jäsenistönsä toimintaedellytyksiä, neuvoo ja kouluttaa jäseniään, tekee selvityksiä ja välittää tietoa, sekä vastaa jäsenyritystensä henkilöstön työehtoja koskevasta sopimustoiminnasta. ET noudattaa kestävän edunvalvonnan periaatteita ja toimintatapoja. ET on noin 40 henkilön asiantuntijatyöyhteisö, joka toimii viihtyisissä tiloissa Helsingin keskustassa Etelärannassa.

Tavoitteenamme on ilmastoneutraali Suomi, jonka energian tarve ja tuotanto kohtaavat pohjoisessa ilmastossa kestävällä tavalla.

Valmiuspäällikkö

MPS
Helsinki
Kokopäiväinen

Julkaistu 29.09.2021

Yrityksen liikevaihto: 
2 000 000 - 9 999 999 €

Jaa työpaikkailmoitus