Skip to main content

Vårdare, dagverksamhet

Kårkulla samkommun rekryterar

EN VÅRDARE (1299)

i heltid till Treklangens serviceenhet i Helsingfors. Anställningen är tillsvidare och inleds enligt överenskommelse. Arbetet är allmän arbetstid, dagtid måndag till fredag.

Treklangens serviceenhet på Kånalavägen, erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet. Enheten sysselsätter totalt cirka 55 brukare som arbetar i sju basgrupper med olika inriktningar. Nu söker vi en vårdare till vårt team.

Vi årbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt och värderingar som styr vårt arbete är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter ett positivt förhållningssätt, lyhördhet för brukarens behov och förmåga att arbeta serviceinriktat. Vi söker dig som motiveras av att arbeta med människor, har ett gott bemötande och en öppen attityd.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med varierande arbetsuppgifter och stöd av kunniga kollegor. Hos oss har du även möjlighet att ytterligare öka din kompetens och yrkesskicklighet genom fortbildningar och som anställd är du berättigad till motions- och kulturförmåner.

Här kan du läsa om två vårdare som jobbar på en dagverksamhet hos oss och deras arbetsvardag: https://karkulla.fi/vardarens-vardag-intervju-med-ann-sofie-ahlgren-och-cia-holmberg/

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA + rekryteringstillägg och anställningen inleds med en prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och om man i väsentlig grad arbetar med barn ett utdrag ur straffregistret (770/1993 6 § 2).

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till vikarierande regionchef Kim Meller och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Kårkulla samkommun, Treklangens serviceenhet, Pamela Sidorow, Kånalavägen 47, 00370 Helsingfors (märk kuvertet vårdare 1299) och ska vara oss tillhanda senast 31.7.2021.

Blev du intresserad och vill veta mera? Närmare information ger enhetschef Pamela Sidorow (inte anträffbar 7-31.7), tfn 0247 431 430 eller e-post pamela.sidorow@karkulla.fi.

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

14.6.2021

Sökord: vårdbranschen, hoitoala, hoitaja, lähihoitaja

WWW-osoite: http://www.karkulla.fi
Yhteystiedot: Pamela Sidorow (inte anträffbar 7-31.7) pamela.sidorow@karkulla.fi 0247 431 430
Työpaikan osoite: Kånalavägen 47, 00390 HELSINKI
Palkkaus: Enligt AKTA + rekrytillägg
Työ alkaa: Enligt överenskommelse
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 31.07.2021 klo 23:59
Ilmoitus jätetty: 14.06.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.