Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja

Onko sydäntäsi lähellä liikunta ja leikki? Kehitätkö mielelläsi uusia toimintatapoja lapsiryhmän kulloisiakin oppimistarpeita tukemaan?
Koetko tärkeäksi jokaisen lapsen ymmärtämisen ja läsnäolevan vuorovaikutuksen? Jos vastasit myöntävästi, tämä on unelmiesi työpaikka.

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja (kieku) toimii kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen opettajana ja asiantuntijana. Tehtävässä painottuvat kielen oppimisen tukeminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus (mm. mallittaminen, samanaikaisopetus ja pienryhmätyöskentely).

Nyt valittava kieku työskentelee useammassa varhaiskasvatusyksikössä Matinkylän alueella. Pääasialliset työyksiköt ovat Matinniityn ja Kala-Maijan päiväkodit.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.
Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Toimit kiinteästi yhteistyössä ryhmän tiimin, laaja-alaisen erityisopettajan ja esimiehen kanssa. Samanaikaisopetus ja opetuksen eriyttäminen vaihtelevat tarkoituksenmukaisesti työssäsi. Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat toimintasi ytimessä.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta, ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työpaikan nimi: Matinniityn ja Kala-Maijan päiväkoti
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Tehtävä sijoittuu ajalle 16.8.2021 - 30.6.2022
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.
 
Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Riitta Enckell, p. 046 8771120, riitta.enckell@espoo.fi
Työpaikan osoite: Matinkartanontie 16 A, 02230 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2668,74 €/kk
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 05.08.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1903-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 21.07.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 28.07.2021

Jaa työpaikkailmoitus