Skip to main content

Varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaaja, Simpukan päiväkoti

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Varhaiskasvatus
Simpukan päiväkoti

Apajakuja 1, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.09.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2022


Haluatko olla mukana tekemässä merkityksellistä työtä vantaalaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä moniammatillisen työn kehittämiseksi? Työssäsi varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaajana pääset edistämään alueellisen, sosiaalisen ja koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä.

Etsimme joukkoomme Simpukan päiväkotiin kehittämismyönteistä varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaajaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalla koulutuksellisen tasa-arvon avustuksella vuoden loppuun 2021. Tutustu valtionavustuksen käyttötarkoitukseen.

Vantaa on rohkea edelläkävijä. Meidät tunnetaan osallistavasta ja kehittävästä työotteesta, verkostoyhteistyöstä, ketterästä uudistamisesta sekä asiakaslähtöisyydestä. Vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden periaatteet ohjaavat toimintaamme. Tutustu vantaalaisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten kokemuksiin ja Vantaan kaupungin henkilöstöetuihin.

Oletko sinä etsimämme varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaaja, joka haluaisit kokeilla uudenlaista tapaa työskennellä hyvinvoinnin edistämiseksi?

Lapsi- ja perheohjaajan työ kohdentuu toimintayksikköön. Lapsi- ja perheohjaajaa ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun. Työtäsi ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet. 

Edistät yhteistyössä päiväkodin johtajan sekä muun henkilöstön kanssa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja yhteistöllisyyden vahvistumista toimintayksikössä. Varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaajana toteutat perheiden palveluohjausta sekä ohjaat perheitä kasvatusyhteistyöhön. Lapsi- ja perheohjaajana osallistut moniammatilliseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi. Toimit kasvatuksen sekä vanhemmuuden tukemisen ja kehittämisen asiantuntijana toimintayksikössä. Työ sisältää tiedonhankintaa lasten sekä lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työsi sisältää perheen palvelutarpeen kartoitusta, neuvontaa ja ohjausta hyvinvointipalveluiden piiriin yhteistyössä perheen ja työyhteisön kanssa. Osallistut tarvittaessa moniammatillisen tiimin sekä toimintayksikön pedagogiseen työskentelyyn, lapsiryhmien pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tarvittaessa osallistut asiantuntijan roolissa yksikön johtoryhmätyöskentelyyn. Lapsi- ja perheohjaajana osallistut työkäytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen työyhteisössä. Tutustu lapsi- ja perheohjaajan työhön tästä.

Tehtävä sopii sinulle lasten ja perheiden hyvinvoinnin vankka osaaja, joka osaat seurata ja hyödyntää uusinta tutkimustietoa sekä sinulla on halu tehdä aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tärkeää on, että motivoidut monipuolisesta työstä.  Työssä tarvitaan rohkeutta uudistua ja uudistaa. Vantaalla meitä yhdistää vahva tahto tehdä vaikuttavaa ja vastuullista työtä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdessä hankkeeseen osallistuvien ammattilaisten kanssa pääset verkostoitumaan ja jakamaan osaamistasi. Vantaan kaupunki tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet oman työn ja ammatillisuuden kehittämiseen. 


Haastattelut aloitetaan mahdollisesti jo hakuajan aikana.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:

-Lapsi- ja perhelähtöinen työote

-Lapsen ja perheen hyvinvointiin ja koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvien tekijöiden tuntemus

Luemme eduksi:

-Hyvät tiimityötaidot sekä kehittävä ja kannustava työote

-Kokemus monikielisten lasten ja perheiden kanssa työskentelystä

-Lapsen ja perheen hyvinvointiin ja koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvien tekijöiden tuntemus

-Perhepalveluiden tuntemus, kulttuurisensitiivinen työote sekä halu edistää yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja

-Tietous vanhemmuuden haasteista -Lapsen ja perheen riski- ja suojaavien tekijöiden tuntemus

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2454,54
euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, Alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevien valittujen henkilöiden hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys tarkastetaan(tartuntatautilaki § 55).

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

Päiväkodin johtaja

Korpisalo Sanna

0438269194

sanna.korpisalo2@vantaa.fi


Tavoitettavissa 2.8. alkaen klo 8-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaaja, Simpukan päiväkoti

Vantaa
Kokopäiväinen

Julkaistu 16.08.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Ei käsitteellisesti ole

Jaa työpaikkailmoitus