Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Etsimme Majurinkulman päiväkotiin 3-5 vuotiaiden lasten ryhmään varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.
 
Majurinkulman päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää. Päiväkotimme sijaitsee Perkkaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja lähellä Leppävaaran monipuolisia liikunta- ja kulttuuripalveluita.

Pienryhmätoiminta on tärkeä osa päiväkotimme arkea. Panostamme arjessa leikkiin ja kielellisten taitojen kehittämiseen. Teemme aktiivista yhteistyötä kieli-ja kulttuuriopettajan sekä laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.
Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Vanhempien kanssa teemme tiivistä yhteistyötä lasten asioissa. Työyhteisössä arvostamme työkaverin osaamista ja kehitämme toimintaa yhteistyössä.

Työpaikan nimi: Majurinkulman päiväkoti
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).

Tehtävässä edellytetään aitoa kiinnostusta lasten kanssa työskentelyyn.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Irja Sipilä, irja.sipila@espoo.fi
Työpaikan osoite: Majurinkulma 1, 02600 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2215,06 €/kk
Työ alkaa: 9.8.2021 - 31.12.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 06.08.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1907-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 22.07.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä