Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja kuin tämä

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vuorotteluvapaa

Päiväkoti Puimurin 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmään, Pellaviin, etsitään lempeät kädet omaavaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa vuorotteluvapaan sijaisuuteen.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana suunnittelet ja toteutat pedagogisesti painottunutta hoitoa, kasvatusta ja opetusta yhdessä muun henkilöstön kanssa varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelman, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetussuunnitelman, varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelman ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Vastaat lasten tarpeista päivittäisessä toiminnassa ja edistät lapsen terveyttä ja hyvinvointia.

Päiväkoti Puimuri sijaitsee Malmin ydinkeskustassa hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden yhteydessä. Meillä panostetaan kohtaamisen pedagogiikkaan, niin lasten, vanhempien kuin työtovereidenkin kanssa. Pellavissa toiminnasta kerrotaan vanhemmille muun muassa sähköpostiviikkokirjeissä sekä pedagogisessa portfoliossa, joka lähetetään sähköpostitse.

Asiakaskyselyn tuloksien mukaan vanhemmat arvostivat erityisesti lapsen viihtymistä päiväkodissa, turvallisuutta, henkilökunnan ystävällisyyttä sekä luotettavaa ja ajankohtaista viestintää. Tuloksista voi lukea lisää työpaikkailmoituksen nettisivun linkistä.

Myös henkilökunnan parissa tehtävän Kunta10 -työhyvinvointikyselyn tulokset olivat lähes kauttaaltaan keskiarvoa paremmat. Erityisen ylpeitä ja iloisia olemme hyvästä yhteishengestä, toistemme kannustamisesta, tavoitteellisesta johtamisesta, sitoutumisesta ja siitä, että meillä on kiusaamisesta ja syrjimisestä puhdas ilmapiiri.

Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kykyä havainnoida ja toimia sensitiivisesti.

Työn alkamisajankohta voi muuttua koronatilanteen vuoksi.

Edellytyksenä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 28 §, asetus 753/2018 3 § ja 4 §).

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytetään rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen (504/2002).

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotte-luvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakou-lututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Yhteystiedot: Päiväkodin johtaja Marjo Välimäki-Saari, p. 09 310 73319
Työpaikan osoite: Kujanen 4, 00700 HELSINKI
Palkkaus: 2 197,93euroa/kk
Työ alkaa: 01.08.2021-09.01.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 31.05.2021 klo 09:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-02-1051-21
Ilmoitus jätetty: 18.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, vuorotteluvapaa

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 31.05.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 ?

Jaa työpaikkailmoitus