Skip to main content

Varhaiskasvatuksen opettaja

Vakinainen työsuhde

Kaakkoinen suurpiiri, Laajasalo, Varhaiskasvatusyksikkö Ilomäki

Työavain: KASKO-02-1362-22
Haku Päättyy: 30.05.2022 klo 16:00
Palkka: 2 698,81 euroa/kk
Palvelussuhde: 1.8.2022
Työpaikan osoite: Ilomäentie 4 , 00840, Helsinki

Haemme Ilomäen päiväkotiin varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Ensi kauden tehtävä tulee todennäköisesti olemaan 2-4 -vuotiaiden lasten ryhmässä. Ilomäessä on 11 lapsiryhmää, joista kolme esiopetuksen ryhmää sijaitsevat Laajasalon koulun tiloissa. Päiväkotimme osallistuu myös kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun ja näitä ryhmiä tulee syksyllä olemaan kaksi.

Ilomäessä korostuu varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta. Opettajilla on yhteinen keskustelu- ja kehittämisaika säännöllisesti. Henkilöstö on pääsääntöisesti sitoutunutta ja halu kehittää osaamista näkyy lapsiryhmien monipuolisessa toiminnassa. Järjestämme noin kerran kuukaudessa kaikille lapsille yhteistä toimintaa lasten toiveista, tarpeista ja yhteisistä tavoitteista lähtien.

Työyhteisössä on positiivinen ja innostava ilmapiiri. Uudet työntekijät otetaan vastaan lämpimästi ja heitä perehdytetään johtajan, varajohtajan ja tiimikavereiden toimesta. Helsingin kaupungin työhyvinvointia mittaavassa Fiilari-kyselyssä työyhteisön sosiaalinen pääoma sekä johtaminen sai selkeästi paremmat pisteet kuin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä koko kaupungissa keskimääräisesti.

Ilomäki sijaitsee rauhallisella alueella Laajasalossa. Päiväkodin läheisyydestä löytyy monipuolisia ympäristöjä ulkotoimintaan. Leikkipuistoihin, meren rantaan, metsään ja ulkoliikuntakentille on lyhyt kävelymatka ja julkisilla kulkuvälineillä pääsee sujuvasti pidemmälle.

Toivomme uudelta työntekijältä avoimuutta, positiivista asennetta, aktiivista ja oma-aloitteista työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Lasten kohtaaminen arvostavasti ja kuuntelevasti on tärkeää. Arvostamme arjen pedagogiikkaa sekä tarttumista lasten ideoihin ja toiveisiin.

Luemme eduksi aikaisemman työkokemuksen varhaiskasvatuksesta, positiivisen pedagogiikan periaatteiden tuntemisen sekä kokemuksen tiimin johtamisesta.


Edellytämme, että sinulla on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Lisäksi edellytämme sinulta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä rikostaustaotetta lasten kanssa toimimiseen (504/2002).

Aloittaessasi vakituisen työsuhteen varhaiskasvatuksen opettajana Helsingin kaupungilla vuonna 2022 tarjoamme sinulle 2000 euron kannustuspalkkion. Lue lisää kannustuspalkkion ehdoista osoitteessa https://www.hel.fi/edurekry/tyosuhde-edut tai kysy lisätietoja rekrytoivalta päiväkodin johtajalta.

Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää helsinkiläisille varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukio- ja ammatillista koulutusta sekä vapaata sivistystyötä vuosittain 136 000 helsinkiläiselle yli 700 toimipaikassa eri puolella Helsinkiä. Toimialallamme on 14 000 työntekijää, jotka tekevät Helsingistä kaikenikäisille maailman vaikuttavimman paikan oppia.

Haluamme tuottaa ja luoda palveluja yhdessä helsinkiläisten lasten ja perheiden kanssa. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden varhaiskasvatusta ja esiopetusta!

Meillä on hyvät ja monipuoliset henkilöstöedut, ja työsuhdeasuntoa voit hakea osoitteesta asunnonhaku.hel.fi

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

Sopimusala
OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa
Päiväkodin johtaja Laura Mäkelä, p. 09 310 56473
lauramaria.makela@hel.fi

Lisätietoa
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/paivakoti-ilomaki

Varhaiskasvatuksen opettaja

Helsinki
Vakituinen

Julkaistu 13.05.2022

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus