Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Varhaiskasvatuksen opettaja

Onko sydäntäsi lähellä liikunta ja leikki? Kehitätkö mielelläsi uusia toimintatapoja lapsiryhmän kulloisiakin oppimistarpeita tukemaan?

Koetko tärkeäksi jokaisen lapsen ymmärtämisen ja läsnäolevan vuorovaikutuksen? Jos vastasit myöntävästi, tämä on unelmiesi työpaikka.

Eestinmalmin päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja neljä varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkotimme sijaitsee Espoonlahdessa Eestinmalmin alueella osoitteessa Kiertotie 1, 02300 Espoo keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä ja varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työpaikan nimi: Eestinmalmin päiväkoti, Kiertotie 1, 02300 Espoo
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja tahtoa työskennellä työyhteisössä kaikkien yhteiseksi hyväksi. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta, havainnointikykyä ja hyviä organisointitaitoja. Lisäksi hakijalta edellytetään kehittämis- ja kehittymismyönteisyyttä sekä postiivisen pedagogiikan hallintaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.

Arvostamme hakijan kiinnostusta pedagogiikan kehittämiseen ja etenkin lapsilähtöiseen toimintatapaan, lapsen osallisuuden vahvistamiseen ja lasten yhdenvertaiseen kohteluun osana hyvää ja laadukasta varhaiskasvatusta. Lisäksi arvostamme erityisesti sensitiivistä työskentelytapaa sekä kiinnostusta liikunnan kehittämiseen lapsiryhmässä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Katri Weckström katri.weckstrom@espoo.fi , 0503487986
Työpaikan osoite: Kiertotie 1, 02300 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2668,74 €/kk
Työ alkaa: 1.3.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 31.01.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-71-22/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 17.01.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11162390

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Varhaiskasvatuksen opettaja

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 31.01.2022

Jaa työpaikkailmoitus