Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Varhaiskasvatuksen opettaja, Mankkaan päiväkoti

Onko sinulle tärkeää leikki ja luontoyhteys? Haluamme kannatella lasten suhdetta luontoon ja metsä toimii osana oppimisympäristöämme.

Haluamme mahdollistaa jokaiselle lapselle hoitopäivän aikana positiivia onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä elämyksiä. Lasta kannustavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Varhaiskasvatuksen laaja-alainen erityisopettaja työskentelee rinnallamme suunnitelmallisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, positiivista ratkaisukeskeistä asennetta sekä kykyä aidosti läsnä olevaan vuorovaikutukseen. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja kykyä kohdata vanhemmat ja lapset yksilöllisesti ja sensitiivisesti.

Toivotamme sinut tervetulleeksi monimuotoiseen, elämänmyönteiseen ja työhönsä sitoutuneeseen työyhteisöömme, jossa huumorillakin on tilaa kukkia.
Tämä tehtävä alkaa Mankkaan päiväkotiin juuri liitettävässä erillisrakennuksessa, joka on samassa pihapiirissä päätalon kanssa.

Espoon kaupunki tarjoaa henkilöstölleen useita henkilöstöetuja, joiden tavoitteena on hyvinvoinnin, kehittymisen ja työssä viihtymisen edistäminen. Esimerkiksi maksuton uintimahdollisuus sata kertaa vuodessa, kulttuurietu ja työsuhdematkalippuetu.

Tehtävä täytetään heti soveltuvan henkilön löytyessä.

Työpaikan nimi: Mankkaan päiväkoti, Vanhan-Mankkaankuja 2 D, 02180 Espoo.
Työaika: 38 h 15 min / vko
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.
 
Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Jaana Koivisto / jaana.koivisto@espoo.fi ja varajohtaja Kirsti Lehti / kirsti.lehti@espoo.fi
Työpaikan osoite: Vanhan-Mankkaankuja 2 D, 02180 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2668,74 € / kk
Työ alkaa: 13.9. tai sopimuksen mukaan - 31.12.
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 31.08.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2042-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 18.08.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Varhaiskasvatuksen opettaja, Mankkaan päiväkoti

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 07.10.2021

Jaa työpaikkailmoitus