Skip to main content

Varhaiskasvatuksen sosionomi, Monikon päiväkoti

Oletko innostunut varhaiskasvatuksen kehittämisestä? Onko lapsiperheiden kanssa tehtävä työ lähellä sydäntäsi? Tunnetko hyvin perheiden hyvinvointia tukevat palvelut? Oletko haaveillut vuorotyöstä varhaiskasvatuksessa?

Etsimme elokuussa avattavaan uuteen Monikon päiväkotiin Leppävaaran keskustaan vakituiseen työsuhteeseen varhaiskasvatuksen sosionomia.

Monikon päiväkoti 6 ryhmäinen varhaiskasvatusyksikkö, joka tarjoaa tarpeen mukaan myös vuorohoitoa. Olemme auki asiakkaiden tarpeiden mukaan maanantaista sunnuntaihin klo 6-22.

Toimintavuonna 2021-22 Monikossa toimii yksi esiopetusryhmä ja viisi 1-5 vuotiaiden lasten varhaiskasvatusryhmää.

Toimimme uusissa upeissa tiloissa lähellä Leppävaaran keskuksen palveluita ja aivan urheilupuiston vieressä. Päiväkodin viereltä alkavat myös laajat metsäalueet, jotka mahdollistavat retkeilyn lasten kanssa.
Monikon päiväkodissa Sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään uuden yksikön toimintakulttuuria alusta alkaen.

Varhaiskasvatuksen sosionomi työskentelee lapsiryhmässä hoidon ja kasvatuksen tehtävissä. Tehtävässä painottuu erityisesti sosionomin ydinosaaminen: yhteisöllinen näkökulma perheiden kanssa toimimisessa, lapsen sosiaalisen kasvun, voimavarojen ja hyvinvoinnin tukeminen ja tuen tarpeiden tunnistaminen.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen kasavattajan työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen sosionomina vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.

Varhaiskasvatuksen sosionomi on uusi työnimike Espoon kaupungissa. Sosionomilla on madallettu vastuu varhaiskasvatuksen opettajaan verrattuna, eli tehtävä sopii hyvin myös vastavalmistuneille.

Odotamme Sinulta hyvää varhaiskasvatussuunnitelman tuntemusta, hyviä havainnointi- ja dokumentointitaitoa, sensitiivistä ja positiivista otetta, kehittämismyönteisyyttä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja niin lasten kuin aikuistenkin kanssa.

Vaalimme hyvää työilmapiiriä ja arvostavaa vuorovaikutusta. Työntekijöiden hyvinvointi on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta. Espoon kaupunki tarjoaa työntekijöilleen runsaasti monipuolisia työsuhde-etuja.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Työpaikan nimi: Monikon päiväkoti
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus
a) vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.
Muut varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään kelpoiset
Varhaiskasvatuslain (540/2018) henkilöstöä koskevat siirtymäsäädökset 75 §
b) Jos on 1.9.2018 ollut kelpoinen toimimaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 §:ssä tarkoitettuna lastentarhanopettajana, on kelpoinen toimimaan varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.
- Lastentarhanopettajan kelpoisuus, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot 60 op. (Kumottu sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annettu laki (272/2005 7 §).
c) Kelpoinen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään on myös henkilö, joka on saanut Opetushallituksen ehdollisen ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen kelpoisuudesta lastentarhanopettajan tehtävään ja saa Opetushallituksen lopullisen tunnustamispäätöksen 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

WWW-osoite: http://
Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Riikka Immonen riikka.immonen@espoo.fi
Työpaikan osoite: Veräjapellonkatu 2-4, 02600 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2500€/kk
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 20.09.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1858-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 06.09.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä