Skip to main content

Varhaiskasvatuksen sosionomi, Monikon päiväkoti

Oletko innostunut varhaiskasvatuksen sosionomin työn kehittämisestä? Onko lapsiperheiden kanssa tehtävä työ lähellä sydäntäsi? Tunnetko hyvin perheiden hyvinvointia tukevat palvelut? Oletko haaveillut vuorotyöstä varhaiskasvatuksessa?

Etsimme elokuussa 2021 avattuun uuteen Monikon päiväkotiin Leppävaaran keskustaan vakituiseen työsuhteeseen varhaiskasvatuksen sosionomia. Tervetuloa luomaan uutta toimintakulttuuria loistavaan porukkaan!

Monikon päiväkodissa on 6 lapsiryhmää. Olemme avoinna maanantaista sunnuntaihin klo 6-22 asiakkaiden tarpeiden mukaan. Sijaitsemme keskeisellä paikalla Leppävaaran keskuksessa. Luonto ja kaupunkikeskuksen palvelut sekä runsaat liikuntamahdollisuudet löytyvät läheltä.
 
Varhaiskasvatuksen sosionomi työskentelee lapsiryhmässä kasvatuksen ja huolenpidon tehtävissä.
Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen kasvattajan työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen sosionomina vastaat lapsiryhmän toiminnan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa, erityisesti lapsen hyvinvoinnin, osallisuuden ja voimavarojen näkökulmasta.

Tehtävässä painottuu sosionomin ydinosaaminen: Kasvatusyhteistyö perheiden kanssa toimimisessa, lapsen sosiaalisen kasvun tukeminen sekä lapsen ja perheen varhaisen tuen oikea-aikaisuuden vahvistaminen perheiden palveluiden näkökulmasta. Työparinasi toimii ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja.

Odotamme Sinulta hyvää varhaiskasvatussuunnitelman tuntemusta, hyviä havainnointi- ja dokumentointitaitoa, sensitiivistä ja positiivista otetta, kehittämismyönteisyyttä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja niin lasten kuin aikuistenkin kanssa.

Vaalimme hyvää työilmapiiriä, huumoria ja arvostavaa vuorovaikutusta. Työntekijöiden hyvinvointi on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta. Espoon kaupunki tarjoaa työntekijöilleen runsaasti myös monipuolisia työsuhde-etuja.

Ole rohkeasti yhteydessä ja kysy lisää!

Työpaikan nimi: Monikon päiväkoti
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimus: Vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla (540/2018 27§).

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa varhaiskasvatusyksikön johtaja Riikka Immonen riikka.immonen@espoo.fi puh. 0406368570
Työpaikan osoite: Veräjapellonkatu 2-4, 02600 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2500€/kk
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 28.01.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2479-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 14.01.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11160698

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä