Skip to main content

Vastaava työnjohtaja, Pakilan työkeskus

Pakilan työkeskus on osa lännen aikuissosiaalityötä ja Stadin Soten työtoimintaa yhdessä Uusix-verstaiden ja Avotyötoiminnan kanssa. Pakilan työkeskus järjestää työhön kuntouttavia ja työllistymistä edistäviä palveluita helsinkiläisille pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille henkilöille. Pakilan työkeskuksessa on kuusi työtoimintaa järjestävää osastoa.

Vastaava työnjohtaja toimii Pakilan työkeskuksen Ruoka- ja toimitilapalvelut -osaston esihenkilönä. Ruoka- ja toimitilapalveluissa järjestetään mm. ruokapalveluita ja ylläpitosiivousta. Ruokapalveluihin kuuluu lounasruokailun ja kahvien järjestäminen päivittäin n. 200:lle henkilölle. Toimitilapalveluihin kuuluu huolehtiminen työkeskuksen siivouksesta (kokonaispinta-ala 3500m2). Vastaava työnjohtaja vastaa osastolla järjestettävästä kuntouttavasta työtoiminnasta ja vammaisten henkilöiden työtoiminnasta (Shl 27e), osaston osaamisen tunnistamisesta ja arvioinneista. Osastolla on asiakaspaikkoja 26. Vastaavan työjohtajan johdettavana on työpajan ohjaaja, palkkatuella olevia ohjaajia sekä oppisopimusopiskelijoita. Verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö mm. aikuissosiaalityön, oppilaitosten, työvalmennuksen ja työllisyyspalveluiden kanssa on merkittävä osa työtä.

Lisäksi vastaava työnjohtaja osallistuu Stadin Soten työtoiminnan yhteiseen kehittämiseen ja työskentelyyn. Yhteistä kehittämistä ja työtä toteutetaan mm. ympäristötietoisuus- ja GreenCare-, viestintä-, etätyötoiminta-, osaamisen tunnistaminen-, digitalisaatio- ja osallisuusryhmissä.

Tarjoamme Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, monipuolisia koulutuksia sekä tiiviin perehdytyksen ja työyhteisön sekä esihenkilön tuen työssäsi.

Kelpoisuusehdot:
Soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Kielitaitovaatimuksena hyvä suullinen ja kirjallinen suomi, välttävä suullinen ruotsi.

Lisäksi edellytetään:
Kokemusta esihenkilötyöstä, kokemusta suurkeittiön johtamisesta, hyvät vuorovaikutustaidot, kehittämismyönteisyyttä, valmentavaa työotetta.

Luemme eduksi:
Kokemusta kuntouttavasta työtoiminnasta, hyviä tietoteknisiä taitoja, kokemusta siivousalalta, viestintäosaamista ja innostusta sosiaalisen median hyödyntämiseen osana rakenteellista työtä.

Yhteystiedot: Pakilan työkeskuksen johtaja Tapani Teurokoski,
p. 050 0807963, tapani.teurokoski@hel.fi
Vastaava työnjohtaja Keijo Konttinen,
p. 040 3344411, keijo.konttinen@hel.fi
Työpaikan osoite: Jakokunnatie 26-28, 00660 HELSINKI
Palkkaus: 2828 e/kk
Työ alkaa: 3.1.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 03.12.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-01-788-21
Ilmoitus jätetty: 19.11.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11069710

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Vastaava työnjohtaja, Pakilan työkeskus

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen, Etätyö

Julkaistu 19.11.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus