Skip to main content

Ylilääkäri Päivystystraumatologia

Haemme Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikön ortopedian ja traumatologian erikoisalalle ylilääkäriä. Vastuualueena on toimia ortopedian ja traumatologian erikoisalan päivystysalueen yksikön esimiehenä Tukielinkirurgian linjan toimintaan liittyvissä yksiköissä. Viran haltija työskentelee Tukielinkirurgian linjajohtajan alaisuudessa.

Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikössä hoidetaan HYKS-sairaanhoitoalueen ortopedian ja traumatologian perus- ja erikoistason osaamista vaativia potilaita. Lisäksi tulosyksikköön ohjautuvat HYKSin erityisvastuualueen vaativat traumatologiset potilaat. Yksikkö toimii myös ortopedian ja traumatologian valtakunnallisena koulutuskeskuksena.

Viranhaltijan tehtävänä on toimia yksikön johtajana hallinto- ja vastuutehtävissä, kehittää yksikkönsä toimintaa Tulosyksikön tavoitteiden mukaisesti sekä osallistua yksikkönsä potilaiden päivystykselliseen hoitoon. Virkaan valittavalle tarjotaan monipuolinen toimenkuva kehittämismyönteisessä toimintaympäristössä.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa kliinistä kokemusta ja perehtyneisyyttä ortopedian ja traumatologian erikoisalan potilaiden päivystyksellisestä hoidosta, sekä näyttöä menestyksellisistä kehittämistehtävistä, johtamisesta sekä toiminnan organisoinnista. Virkaan valittavalta edellytetään sitoutumista HUSin ja Tulosyksikön strategiaan. Tehtävässä painotetaan kliinisen osaamisen lisäksi joustavuutta, yhteistyökykyä, kehityshalukkuutta, sekä opetusmyönteisyyttä ja tutkimusansioita. Terveydenhuollon kansainvälinen kokemus voidaan katsoa hakijalle eduksi.

Toivomme sinulta halua ja kiinnostusta kehittyä työssäsi, sekä halua kehittää oman erikoisalasi toimintoja yhteistyössä muiden erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa. Arvostamme halua, kykyä ja näyttöä ortopedisten toimintojen johtamisesta sekä henkilöjohtamisesta. Toivomme hakijalta innovatiivista ajattelua ja otetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista suhtatumista työtehtäviin ja kehittämiseen.

Haku päättyy 30.8.2021.

 

Tehtävän kelpoisuusehdot

Erikoislääkärin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin arvo soveltuvalla erikoisalalla sekä kokemus alan hallinto- tai johtamistehtävissä ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot
Tiedustelut linjajohtaja Mika Paavola p. 050 427 2481

Ylilääkäri Päivystystraumatologia

HUS
Helsinki
Kokopäiväinen
Muu koulutustaso

Julkaistu 07.10.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus